FANDOM


Azima
SundialPistol
Thông tin chung
Chỗ lắp Secondary
Loại vũ khí Pistol
Kiểu bắn Auto
Chỉ số
Độ ồn Alarming
Tốc độ bắn 10.0  đạn/giây
Băng đạn 75 đạn
Đạn dự trữ 525 đạn
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 2.0
Puncture wPuncture 5.0
Slash wSlash 13.0
Secondary Attacks
Elemental Type Blast b Blast
Ammo Usage Remainder Clip rounds
Khác
Ra mắt tại Update 18.5
Khẩu súng lục tự động này có khả năng bắn ra ghim bấm và các ghim này sẽ xoay trong không trung khi bay ra.

Azima mà một khẩu súng máy cầm tay mà người chơi có thể nhận được thông qua hệ thống Daily Tribute (bằng cách đăng nhập ngày thứ 100). Kiểu bắn thứ hai của nó sẽ phóng hộp đạn ra và tỏa đạn ra mọi hướng.

Thông tin

Vũ khí này chủ yếu gây ra Slash b.svg Slash damage.

Điểm mạnh:

 • Khi nhắm bắn tỷ lệ chính xác khá tốt.
 • Có sẵn 2 ô polarity là Naramon PolMadurai Pol.
 • Tỷ lệ giựt thấp.
 • Good rate of fire.
 • Nhiều đạn.
 • Tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng tốt so với các vũ khí cùng dòng (automatic).
 • Có sát thương mỗi viên đạn cao nhất trong các loại vũ khí phụ cùng dòng (hit-scan).
 • Có thể cắt kẻ thù thành nhiều mảnh nhỏ, rất hữu dụng và tốt cho kỹ năng Desecrate.

Điểm yếu:

 • Sát thương gốc thấp.
 • Tỷ lệ hết đạn rất nhanh.
  • Còn tệ hơn khi phóng hộp đạn ra tốn đến 75 viên 1 lần.

Cách sở hữu

 • Azima là hang đặc biệt chỉ có thể nhận từ hệ thống Daily Tribute sau khi log-in đủ 100 ngày. Khi nhận Azima người chơi được tặng một slot vũ khí và Orokin Catalyst được sử dung sẵn trên Azima.

Media


WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.