FANDOM


AvalancheModU15 FrostAvalanche
ENERGY
100
KEY
4
Avalanche
Triệu hồi một vụ lở băng tuyết lập tức đóng băng và làm tiêu tan kẻ địch trong bán kính của nó.
Sức mạnh:25 / 30 / 35 / 40% (giảm giáp)
800 / 1000 / 1200 / 1500 (sát thương ban đầu)
100 / 200 / 300 / 400 (sát thương nổ)
Thời gian:5 / 6 / 7 / 8 s
Khoảng cách:8 / 10 / 12 / 15 m (bán kính đóng băng)
3 / 3.5 / 4 / 4.5 m (bán kính nổ)

 • Frost triệu hồi một cơn lỡ tuyết, làm đóng băng kẻ thù khoảng 5/6/7/8 giây trong phạm vi 8/10/12/15 mét. Kẻ thù có giáp sẽ bị giảm 25/30/35/40% trong khoảng thời gian đóng băng.
  • Lượng giáp giảm ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Lượng giảm giáp chỉ tác dụng lên kẻ bị đóng băng(ví dụ sự giảm giáp không cộng dồn với việc cast nhiều lần)
  • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Phạm vi đóng băng ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Một khi kích hoạt kẻ thù bị đóng băng trong phạm vi ảnh hưởng thời gian ngắn sẽ nhận 800/1000/1200/1500 Cold b Cold. Kẻ thù đóng băng sẽ bị vỡ tung ra khi chết, gây 100/200/300/400 Cold b Cold sát thương lạnh với 100% cơ hội hiệu ứng trong phạm vi 3/3.5/4/4.5 mét.
  • Toàn bộ sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Cold b Coldlàm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây.
  • Sát thương từ vùng nổ giảm dần theo khoảng cách và vượt qua mọi chướng ngại vật.
  • Phạm vi vụ nổ ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Bắn Freeze lên kẻ thù bị dính Avalanche sẽ tang lượng giảm giáp và thời gian đóng băng. Hiệu ứng sẽ hết tác dụng khi Freeze kết thúc hay lượng máu của Freeze đạt tới giới hạn.
  • Avalanche không thể kích hoạt trên không.
  • Có thể cast lại lên kẻ địch đã bị đóng băng nhiều lần
  • Thời gian cast là ~2.4 giây và thời gian hoãn là ~0.75 giây.

 • Để đạt 100% giảm giáp với Avalanche rank 3, yêu cầu đạt đến 250% Power Strength. Tăng Power Strength vượt qua số % này sẽ không nhận thêm lợi ích từ việc giảm giáp nữa.
 • Avalanche có thể được sử dụng bất động một nhóm lớn kẻ địch, ngay cả khi không giết được chúng nhưng nó làm giảm giáp của chúng, cho phép người chơi kết thúc bất kì kẻ sống sót nào.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian lên 22.56 giây.
  • Giảm bán kinh đóng băng xuống 5.1 mét bán kính nổ là 1.53 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 25 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 3.2 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính đóng băng 37.5 mét và bán kính nổ 11.25 mét.
  • Giảm sự giảm giáp xuống 16%, sat thương ban đầu xuống 600, và sát thương nổ 160.
 • Maximized Power Strength tăng sự giảm giáp lên 100%, sát thương ban đầu 4710, và sát thương nổ 1256.
  • Tăng lượng dùng 155 năng lượng.
  • Giảm thời gian 5.8 giây.
  • Giảm khiên của Frost xuống 5%.

 • Không sử dụng vũ khi cận chiến được sau khi kích hoạt.
 • Có thể giết và ragdoll Stalker.

 • Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.