Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki
FuryModU145.png

Attack Speed là tốc độ tấn công của vũ khí cận chiến và được xác định bởi một vũ khí cận chiến có thể tấn công bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian xác định.

Tốc độ tấn công cận chiến bắt nguồn từ Attack Animation của vũ khí, tức là tập hợp các hành động mà một vũ khí cận chiến thực hiện khi tấn công, ví dụ như xoay vũ khí, cần một lượng thời gian để hoàn thành chuyển động. Tốc độ tấn công được liệt kê cho vũ khí cận chiến là một con số biểu thị tốc độ hoàn thành chuyển động đó. Ví dụ, một vũ khí cận chiến với tốc độ tấn công là 1.0 sẽ hoàn thành chuyển động ở tốc độ mặc định của nó, trong khi vũ khí cận chiến với tốc độ tấn công là 1,2 sẽ hoàn thành nhanh hơn 20% và vũ khí với tốc độ tấn công 0,8 sẽ chỉ còn 80% so với tốc độ mặc định.

Các loại vũ khí cận chiến khác nhau có chuyển động tấn công khác nhau đòi hỏi thời gian khác nhau để hoàn thành, do đó tốc độ tấn công thực tế là khác nhau giữa các loại vũ khí bất kể con số hiển thị là như thế nào; ví dụ mặc dù cả Fragor HammerKaryst Dagger đều có tốc độ tấn công là 0.8, tốc độ tấn công thực tế của Karyst vẫn nhanh hơn Fragor do búa có tốc độ hoàn thành chuyển động chậm hơn.

Tốc độ tấn công nhanh hơn có lợi cho việc tăng khả năng gây sát thương của vũ khí cận chiến; bao gồm số lần tấn công thông thường và khả năng duy trì Combo Counter để tăng thêm thiệt hại. Tốc độ tấn công cũng ảnh hưởng đến tốc độ của Melee Combos, mặc dù tăng tốc độ hoàn thành chuyển động đồng nghĩa với việc căn thời gian cho combo khoai hơn một tí.

Một số loại vũ khí như GlaiveRedeemer có tính năng Charged Attack tương tự như vũ khí tầm xa, cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị Attack Speed ​​của vũ khí, với tốc độ tấn công nhanh hơn cho phép thời gian sạc nhanh hơn.

Attack Speed Mods

Những Mods dưới đây ảnh hưởng tích cực tới Attack Speed, tăng tốc độ tấn công của vũ khí cận chiến:

FuryModU145.png PrimedFury.png x150px QuickeningModU145.png Furor.png
Fury Primed Fury Berserker Quickening Furor

Những Mods dưới đây ảnh hưởng tiêu cực tới Attack Speed, làm giảm tốc độ tấn công của vũ khí cận chiến:

SpoiledStrikeModU145.png
Spoiled Strike

Attack Speed Powers

Những kĩ năng này ảnh hưởng tích cực tới Attack Speed, tăng tốc độ tấn công của vũ khí cận chiến:

SpeedModU15.jpeg WarcryModU15.jpeg
(Volt) Speed: Tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cận chiến của Warframe. (Valkyr) Warcry: Tăng giáp và tốc độ tấn công cận chiến của Warframe.

Maximum Possible Attack Speed

 • +5% từ Brokk của Fragor
 • +10% từ kĩ năng bị động Swordsmanship của Excalibur
 • +15% từ proc cộng thêm của Lesion
 • +20% từ Quickening
 • +20% từ Arcane Strike (theo cấp số nhân)
 • +55% từ Primed Fury
 • +75% từ Berserker (theo cấp số nhân)
 • +214.5% từ Warcry của Valkyr (maximized với +199% strength, +80% strength từ Provoke augmented với Peaceful Provocation, và +50% từ Energy Conversion.)
 • +219.5% từ Speed của Volt (tối đa với +209% strength, +80% strength từ Provoke augmented với Peaceful Provocation, và +50% từ Energy Conversion)

Đây là con số cộng thêm tối đa: ~11.88x cho Warframe ~11.97x cho Fragor ~12.07x cho Excalibur ~12.17x cho Lesion

Other Attack Speed Modifiers

 • Cold b.png Cold Status Effect làm giảm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của mục tiêu.

See Also

 • Fire Rate, một cơ chế tương tự cho các vũ khí tầm xa.