FANDOM


 • Excalibur performing Midnight Cloud.
 • Excalibur performing Falling Star.
 • Excalibur performing Rising Moon.
 • Excalibur performing Morning Sun.

Astral Twilight là một trong 2 Stance mod cho vũ khí dạng phi tiêu, đặc biệt với những đòn chém xoay.

Được sử dụng cho:

*Biểu thị vũ khí có polarity phù hợp với stance.

Combos

Combo Name Button Combination
Midnight Cloud EEE2XE
Falling Star* E Pause EImp.2XE150%3XE200%3X
Rising Moon* EEDownarrow+E3XE3XE3XE200%
Morning Sun* E RMB+E2XE125%2XE150%3XEBlast3X
Falling Star Hold E, Release
Pirouette Slide + E
Auger In Air + E
Through Strike Wall Dash + E
Nemesis Knockdowned Enemy + E1600%
Normal   All Targets   Slam/Ragdoll   Proc
 • PS4:     E = Combops4circle   RMB = R2
 • XBOX:  E = B   RMB = RTrigger

Cách để có mod

 • Astral Twilight là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ Overtake Tactical Alert, trong khoảng thời gian từ 22/1/2015 tới 26/1/ 2015.
 • Rơi ra từ Denial Bursa.
 • Astral Twilight cũng được bán bởi Baro Ki'Teer, với giá là PrimeBucks‍385 and 175,000‍ Credits64 to purchase.

Lưu ý

 • Thay thế đòn đánh nhanh bình thường thành 3 đòn đánh đầu trong combo của Midnight Cloud.
 • Đòn đánh thứ 2 trong combo Midnight Cloud sẽ ném vũ khí trong một khoảng ngắn cho người dùng một phạm vi tần công xa hơn bình thường.
  • Combo Midnight Cloud có thể triển khai với các đòn đánh nhanh (sử dụng vũ khí cận chiến đang sử dụng) khiến nó trở thành stance đầu tiên cho phép người dùng có khả năng ném vũ khí mà không cần combo đặc biệt
 • Đòn đánh thứ 3 trong combo Falling Star là một đòn đánh xoay sẽ gây damage Impact b.svg Impact khi đánh trúng
 • Đòn đánh bật ngược thứ 4 ở thế đánh Falling Star có khả năng đánh bật quái khiến chúng bay đi khi bị dính đòn.
 • Đòn đánh tụ có cùng tên với thế đánh thứ 2, Falling Star.

Ngoài lề

 • Sự hiện diện của mod được rò rỉ ra từ từ Update 15.0, thông qua việc xuất hiện trên màn hình loading cũng như là trong Codex. Mod cũng có thể tìm thấy qua việc mua Mod pack trong market hay thông qua transmutation trên liset cho tới khi nó được sửa ở Hotfix 15.5.2. Astral Twilight chính thức được đưa vào game ở Update 15.11.
 • Đây là Stance mod đầu tiên không rơi ra từ quái mà phải hoàn thành Tactical Alert mới có.

Media

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.