FANDOM


Animal Instinct là một Nightmare mod cho SentinelKubrow giúp thêm khả năng phát hiện kẻ địch và loot trên mini map cho người dùng. Giống như những mod sentinel khác chúng sẽ mất tác dụng khi sen chết trong nhiệm vụ.

Thông số

Rank Loot Radar Enemy Radar Điểm Mod Conclave
0 +5m +3m 6 C5
1 +10m +6m 7 C5
2 +15m +9m 8 C8
3 +20m +12m 9 C10
4 +25m +15m 10 C13
5 +30m +18m 11 C15

Cách lấy

  • Animal Instinct có thể lấy được ngẫu nhiên trong Nightmare Mode sau khi hoàn thành nhiệm vụ. hoặc đôi khi được lên làm phần thưởng cho Alert.
  • Mod này cũng có sẵn trong gói 21004300 Platinum trên website và lấy được sau khi mua.

Ngoài lề

  • Mặc dù không thuộc dạng Corrupted Mod, Animal Instinct vẫn dùng đồ prime trong ảnh, trong trường hợp này là Wyrm Prime.
  • Trên trang chủ phần Buy Platinum, mod này từng hiển thị sai số tầm phát hiện địch là +20m ở rank cao nhất. Hiện tại đã được sửa lại.

Xem thêm

  • Stealth Drift, một Exilus mod thêm khả năng phát hiện kẻ địch và tăng thời gian Aim Glide/Wall Latch.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.