FANDOM


Anemic Agility là một Corrupted mod tăng tốc độ bắn và giảm mức sát thương của các loại súng lục(Pistol).

Thông số

Rank Tốc độ bắn Tổn thương Cost Conclave
0 +15% -2.5% 4 C5
1 +30% -5% 5 C5
2 +45% -7.5% 6 C6
3 +60% -10% 7 C8
4 +75% -12.5% 8 C9
5 +90% -15% 9 C10

Lưu ý

 • Có thể cộng dồn với GunslingerLethal Torrent để tăng thêm 222% tốc độ bắn.
 • Sau Tháng 12 ngày 30 năm 2015, Frail Momentum, cùng với Vile Acceleration và Anemic Agility giảm mức sát thương nhiều hơn so với chỉ số trong hình ảnh mod. Chỉ số bị giảm còn tùy vào súng, nhưng có một và ví dụ sau:
  • Prisma Grakata: -18.2%
  • Boltor Prime: -16.4%
  • Strun Wraith: -16%
  • Sweeper: -28.6%
  • Sweeper Prime: -20%
  • Akbronco Prime: -20%

Ngoài lề

 • Khi mới được phát hành, mod rớt từ Grineer Ballistas, làm cho mod này là Corrupted Mod đầu tiên rớt từ 1 loại địch. Tuy nhiên điều này là ngoài ý muốn, và được bỏ ra khỏi drop của Ballistas từ updateUpdate 15.7.2.

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.