FANDOM


Ammunition (gọi tắt là ammo) dùng để miêu tả đạn viên, bu lông, đạn chùm, pin năng lượng dùng cho vũ khí chínhvũ khí phụ. Loại vủ khí duy nhất không dùng đạn đó là vũ khí cận chiến.

Số lượng đạn dược còn lại trong người có thể nhìn tại góc phải bên dưới màn hình với 2 chỉ số được ngăn cách bởi dấu gạch. Số bên trái thể hiện lượng đạn còn trong băng và số bên phải là số lượng đạn của vũ khí đấy còn lại trong người.

Ammo Maximum (Số lượng đan tối đa)

Có một số lượng tối đa có thể cầm theo cho từng loại vũ khí khác nhau: ví dụ Warframe có thể cầm 540 pin năng lượng cho Ignis nhưng lại chỉ có thể cầm 20 đầu đạn cho Ogris. Kẻ thù không bị giới hạn số lượng đạn có thể cầm, tuy nhiên chúng phải thay băng khi hết đạn.

Nhấn "Mở rộng" ở bên phải để xem số lượng đạn tối đa có thể cầm của mỗi vũ khí. • Số lượng tối đa là 1500
 • Số lượng tối đa là 1080
 • Số lượng tối đa là 960
 • Số lượng tối đa là 750
 • Số lượng tối đa là 60
 • Số lượng tối đa là 20

Magazine Capacity (Túi chứa đạn)

Mỗi vũ khí có magazine capacity hoặc clip size giới hạn số lượng đạn tối đa của chúng. Vũ khí có thể thay đạn được lấy từ túi đạn; sau khi bắn hết thì vũ khí phải thay băng. Bởi vì thời gian thay băng tốn thời gian, thế nên khi túi đạn ít thì nó sẽ giảm sustained DPS của một vũ khí so với burst DPS.

Ngoài ra thì có một vài mod Conclave Sigil BlackPvP cũng ảnh hưởng:

Ammo Efficiency

Ammo efficiency (hoặc ammo economy) là một metagame hay cách tính bao nhiêm điểm sức mạnh của một viên đạn có thể gây ra. Trong nhiều trường hợp, ammo efficiency được xem là khog6 liên quan vì nó tùy thuộc vào số lượng đạn rớt từ kẻ thù - tuy nhiên thì những chỉ số này có thể ảnh hưởng bởi những vũ khí có lượng đạn ít vì ngời chơi phải thay đạn liên tục và nhanh hơn số lượng họ có thể lượm được.

Ammo economy có thể nhận biết được ở những vũ khí có tốc độ bắn nhanh. Mod một vũ khí với mod damage (như Serration) có thể làm tăng DPS lẫn số lượng damage của mỗi băng đạn, trong khi đó tăng tốc độ bắn (bằng Speed Trigger) chỉ tăng mỗi DPS. Khi tham gia một nhiệm vụ chống lại kẻ thù có level cao hơn thì cần nhiều đạn hơn để giết chúng, vì thế nên khuyên người chơi hướng về việc tăng damage hơn là tốc độ bắn.

Để làm tăng khả năng sử dụng của những vũ khí có lượng đạn ít thì có thể sử dụng mod Aura ; những mod này có tên scavenger, có thể làm tăng số lượng đan lợm được.

Ngoài ra thì người chơi có thể sử dụng các loại mod có tên mutation, công dụng của chúng là chuyển hóa các loại đạn khác thành loại đạn mà vũ khí chúng ta đang sử dụng.

Ammo Packs

Khi lượm những túi đạn thì chúng sẽ hồi phục lượng đạn của đúng loại vũ khí chúng ta đang cầm. Tuy nhiên với việc giới thiệu của các loại mod "ammo mutation" trong Sling-Stone Event,công dụng của chúng là chuyển hóa các loại đạn khác thành loại đạn mà vũ khí chúng ta đang sử dụng.

Pistol

PistolAmmo
 • Hồi phục 20 viên cho bất kỳ vũ khí phụ nào.
 • Pistol Scavenger tăng số lượng đạn nhặt được.

Shotgun

ShotgunAmmo
 • Hồi phục 10 viên cho bất kỳ vũ khí shotgun nào.
 • Shotgun Scavenger tăng số lượng đạn nhặt được.

Rifle

RifleAmmo
 • Hồi phục 20 viên cho bất kỳ vũ khí rifle nào.
 • Rifle Scavenger tăng số lượng đạn nhặt được.

Sniper/Bow

SniperAmmo
 • Hồi phục 10 viên cho bất kỳ vũ khí sniper hoặc Bow nào.
 • Sniper Scavenger tăng số lượng đạn nhặt được.
 • Loại này được xem là ít rớt nhất trong 4 loại

Omni

Conclaveammo
 • Hồi phục tất cả đạn cho bất kỳ loại vũ khí nào.
 • Chỉ xuất hiện tại ConclaveSimulacrum.
 • Không nên nhầm lẫn với Omni Ammo Box gear.


Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.