FANDOM" Các tấm thép Carbon được sử dụng để gia cố giáp của Grineer " - Mô tả trong game

Alloy Plate là nguyên liệu phổ biến có thể tìm thấy ở các hành tinh như Venus, Jupiter, Sedna, Ceres, Phobos, và Pluto. Thường được tìm thấy với số lượng từ 50 đến 150.

Danh sách các bản vẽ yêu cầu Alloy Plate

Click để mở danh sách bản vẽ yêu cầu Alloy Plate.
Bản vẽ Kiểu Số lượng
Akstiletto Pistol 200
Amphis Melee 600
Ankyros Melee 150
Bo Melee 150
Dual Cleavers Melee 1,200
Dual Ether Melee 800
Dual Heat Swords Melee 700
Dual Skana Melee 80
Dual Zoren Melee 800
Ether Sword Melee 100
Fragor Melee 80
Furax Melee 150
Galatine Melee 200
Gram Melee 80
Kogake Melee 120
Machete Melee 150
Magistar Melee 80
Mire Melee 75
Orthos Melee 100
Pangolin Sword Melee 80
Prova Melee 300
Scindo Melee 80
Skana Melee 80
Boltor Rifle 100
Burston Rifle 300
Grakata Rifle 500
Karak Rifle 400
Lanka Rifle 600
Latron Rifle 350
Snipetron Rifle 900
Supra Rifle 1,000
Vulkar Rifle 300
Boar Shotgun 900
Drakgoon Shotgun 950
Hek Shotgun 500
Ogris Rocket Launcher 600
Penta Grenade Launcher 400
Stug Blob Launcher 1,200
Bolto Pistol 300
Bronco Pistol 1,200
Furis Pistol 300
Kraken Pistol 300
Magnus Pistol 400
Staticor Pistol 6,000
Vasto Pistol 1,200
Despair Thrown 800
Ash Helmet Component 150
Ember Helmet Component 150
Excalibur Helmet Component 150
Frost Helmet Component 150
Frost Prime Helmet Component 150
Loki Helmet Component 150
Mag Helmet Component 150
Nyx Helmet Component 150
Oberon Helmet Component 150
Oberon Systems Component 220
Rhino Helmet Component 150
Trinity Helmet Component 150
Volt Helmet Component 150
Scorpion Ash Helmet Helmet 350
Locust Ash Helmet Helmet 350
Reverb Banshee Helmet Helmet 350
Chorus Banshee Helmet Helmet 350
Phoenix Ember Helmet Helmet 350
Backdraft Ember Helmet Helmet 350
Avalon Excalibur Helmet Helmet 350
Pendragon Excalibur Helmet Helmet 350
Aurora Frost Helmet Helmet 350
Squall Frost Helmet Helmet 350
Essence Loki Helmet Helmet 350
Swindle Loki Helmet Helmet 350
Coil Mag Helmet Helmet 350
Gauss Mag Helmet Helmet 350
Flux Nova Helmet Helmet 350
Menticide Nyx Helmet Helmet 350
Vespa Nyx Helmet Helmet 350
Thrak Rhino Helmet Helmet 350
Vanguard Rhino Helmet Helmet 350
Hemlock Saryn Helmet Helmet 350
Chlora Saryn Helmet Helmet 350
Aura Trinity Helmet Helmet 350
Meridian Trinity Helmet Helmet 350
Esprit Vauban Helmet Helmet 350
Gambit Vauban Helmet Helmet 350
Storm Volt Helmet Helmet 350
Pulse Volt Helmet Helmet 350
Dethcube Sentinel 100
Shade Sentinel 100
Wyrm Sentinel 100
Brokk Skin 60
Dagger Axe (Scindo) Skin 1,200
Sibear Melee 50,000

Market

Để mua vật phẩm này trong game bạn có thể quy đổi trực tiếp 30 Platinum64 Platinum cho 1500 Alloy Plate - Mô tả trong game

Bắt đầu từ Update Update 9.0 các nguyên vật liệu có thể được mua từ Market bằng Platinum64 Platinum.

Notes

 • Trên mảnh Alloy Plate, có năm ký tự của Grineer Grineer AGrineer RGrineer MGrineer OGrineer R dịch theo nghĩa đen là "armor" - "giáp".
 • Trước Update Update 8.0, Alloy Plate hiếm hơn bây giờ (thường rơi một lần không quá 25 đơn vị).
 • Hotfix 18.4.3 thay thế Alloy Plate rơi ở Void bằng Ferrite.

Mẹo thu thập

Các mẹo này dựa trên nhiều ý kiến nên có thể không đúng. Các mẹo này nên được xem như lời khuyên cho việc tìm kiếm tài nguyên cho đến khi thực tế được chứng minh.

 • Các nhiệm vụ (Mobile) Defense là địa điểm tốt cho việc thu hoạch tài nguyên. Trong khi đó không vẫn chưa thể biết được liệu các nhiệm vụ Defense có tỷ lệ rơi ra tài nguyên cao hơn hay không, các nhiệm vụ này sinh ra nhiều quân địch hơn trung bình, tạo nên cơ hội rơi ra cao hơn cho tất cả các vật phẩm. Các màn chơi được gạch chân là tiêu chuẩn cho việc farm theo nhóm.
  • Kiliken và Venera trên Venus.
  • Kappa, Berehynia, Hydra, Graeae, Camenae, và Vodyanoi trên Sedna.
  • Casta, Kiste, và Varro trên Ceres.
 • Mod Thief's Wit Rank cao có thể phối hợp trong việc tìm kiếm nguyên liệu và đánh dấu chúng cho đồng đội của bạn sau khi bạn đã nhặt được chúng.

Thông tin thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.