Afterburn là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Spectral Scream của Chroma. Sau khi dừng phun Spectral Scream thì Chroma hắt xì thêm 1 cái (mà các bạn biết 1 con rồng nó hắt xì thì thế nào rồi đấy) phóng ra một nguồn năng lượng gây sát thương nguyên tố.

Thông số

Rank Sát thương/giây Tổng sát thương Cost Conclave
0 25 200 6 C5
1 50 300 7 C5
2 75 400 8 C8
3 100 500 9 C10


Cách lấy

  • mod này có thể lấy được khi đạt cấp bậc Genius của Cephalon Suda, cấp bậc Partner của The Perrin Sequence, hay cấp bậc Tempest trong Conclave, và cần chi trảReputationLargeBlack.png‍25,000để mua.

Lưu ý

  • lượng sát thương mà Afterburn gây ra dựa trên khoảng thời sử dụng kĩ năng Spectral Scream, nhưng lượng sat thương tối đa gây ra bị giới hạn
    • sát thương chịu ảnh hưởng bởi Power Strength.
    • sát thương gây ra khi max rank đủ để ngay lập tức giết 1 đối thủ trong Conclave.

Ngoài lề

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black.png ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.