FANDOM


Affinity Amp là một aura tăng số affinity có được mỗi khi giết kẻ địch.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod
0 +2% 2
1 +4% 3
2 +6% 4
3 +8% 5
4 +10% 6
5 +12% 7

Cách lấy

  • Sau update10.6, mod này cùng với nhiều mod khác đều có thể lấy qua Transmutation. Điều này xảy ra vì một lỗi khi mà tất cả mod, kể cả những mod chưa được phát hành đều có trong Droptable của Transmutation. De đã sửa lại lỗi này ngay sau đó, và những người lấy được mod qua cách trên đều được giữ mod.
  • Trước đây mod này từng được drop trong Hallowed Nightmares Tactical Alert. Nhưng mà đây cũng là một lỗi của De, và cũng được sửa lại lỗi này ngay sau đó.
  • Đến updateUpdate 17.9.2, Affinity Amp đã được lấy hẳn khỏi kho đồ của người chơi. Tất cả đều được đền bù bằng Legendary Core.
    • Do đó hiện tại không còn cách nào để lấy được mod này nữa kể ca qua Trading.

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số affinity lấy được sẽ tăng thêm 48%.
  • Mod này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ còn thay đổi theo như Devstream 17.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.