FANDOM


Affinity UI

Affinity là hệ thống chính trong game có thể hiểu là điểm kinh nghiệm. Warframes, vũ khí, Archwings và đồng hành đều có thể nhận Affinity bằng việc tiêu diệt kẻ thù, hack bảng điều khiển, hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng kỹ năng của Warframe và lượm cục Affinity Orbs.

Affinity chỉ được thể hiện dưới dạng số khi xem ở Profile của người chơi, còn lại đa số được hiển thị bằng thang ngang trong từng món trang bị trong lúc làm nhiệm vụ hoặc bảng tổng kết map.

Bằng việc thu thập đủ số lượng Affinity, trang bị sẽ lên rank và nhận thêm 1 điểm capacity (2 điểm khi trang bị có Orokin Catalyst hoặc Orokin Reactor), dùng để bỏ mods. Affinity không ảnh hưởng trực tiếp đến Mastery Rank, nhưng một người chơi sẽ nhận được 200 điểm mastery rank cho mỗi level của Warframe, Archwing và Đồng hành, 100 điểm cho mỗi level của vũ khí.

Lượng Affinity mà warframe và vũ khí nhận được trong một nhiệm vụ sẽ được thông báo ở bảng tổng kết nhiệm vụ, nằm ở khung đầu tiên và rất dễ nhìn thấy.

Affinity Booster

Sử dụng Affinity Booster, mua trong market với giá 40 Platinum trong Market và sử dụng trong 3 ngày, ngoài ra còn có thể mua với giá 80 Platinum và xài trong 7 ngày

Một vài Prime Access có chứa Affinity Booster trong 90 ngày.


Cách nhận Affinity

Warframe và vũ khí nhận được Affinity thông qua nhiều cách khác nhau, xem chi tiết bên dưới. Trừ khi bạn sử dụng một vũ khí cố định trong cả map, không thì Affinity sẽ được chia đều cho tất cả trang bị trên người bạn. Nhưng thường là 25% cho Warframe và 75% cho tất cả các món còn lại (nếu mang 3 vũ khí thì mỗi món được 25%, 2 vũ khí thì 37.5% và một vũ khí thì được tổng 75%).

 • Giết kẻ địch. Mỗi kẻ địch sẽ cho một lượng Affinity nhất định. Nếu giết kẻ địch bằng kỹ năng Warframe thì 100% lượng kinh nghiệm sẽ bị Warframe hấp thu. Nếu giết bằng vũ khí thì chia đều 50-50 cho món vũ khí đó và Warframe
  • Đứng gần đồng minh. Nếu bạn đứng kế người chơi khác trong phạm vi 50m và người đó giết quái thì bạn cũng sẽ nhận được số Affinity tượng tự và chia đều tùy vào trang bị của bạn như đã nói ở trên. Trừ Archwing và Interception ra vì cơ chế của các loại map này khá rộng nên chỉ cần chung team là hưởng như nhau.
 • Sử dụng kỹ năng của Warframe. Thường thì bạn sẽ nhận được một lượng Affinity nhỏ dựa vào độ tốn energy của kỹ năng.
  • Từ update 15.8 thì vẫn còn bị bug, một số ngời chơi vẫn không nhận được Affinity khi xài kỹ năng.
 • Hack bảng. 50 Affinity
 • Hoàn thành một nhiệm vụ.
 • Hoàn thành một Challenge. Thường thì từ 1,000 đến 5,000 Affinity tùy vào loại Challenge.
 • Scan quái bằng Codex Scanner.
  • Scan vật tĩnh. 10 Affinity.
  • Scan quái. 1/3 tổng lượng Affinity gốc của quái.
   • Stealth Scan. Bằng 100% lượng Affinity gốc của quái.

Affinity của Đồng Hành

Đồng hành như Kubrows và Sentinals nhận lượng Affinity riêng của chúng

 • Giết quái. Lượng Affinity mà đồng hành nhận được bằng với lượng gốc của quái. Tuy nhiên chủ của nó không ăn hôi Affinity từ nó được. Fuck la
  • Giết bằng vũ khí. Chia đều 50-50 cho nó và vũ khí của nó
  • Giết bằng kỹ năng. 100% Affinity bị hấp thu bởi đồng hành.
 • Sử dụng kỹ năng. Chưa biết vì thông số khá chênh lệch cần tìm hiểu thêm.
 • Một Tenno đúng gần nó (trừ chủ của nó ra). Số điểm nhận được bằng với số điểm của chủ nó.

Bonus Affinity

Bonus Affinity là điểm thưởng thêm khi người chơi hoàn thành một nhiệm vụ, nó được thể hiện trên bảng tổng kết nhiệm vụ sau khi thanh Affinity xanh đã chạy hết thì màu vàng chính là Bonus Affinity. Thường thì Bonus Affinity hơn Affinity thường 125% cho mỗi trang bị khác nhau.

Cách lên cấp

Để có thể lên level kế tiếp của trang bị thì warframe và sentinal cần 1000 x level2. Vũ khí chỉ cần một nữa số lượng so với warframe. Khó giải thích quá nhìn bảng ở dưới cho dễ hiểu.

Cumulative Affinity Requirements
Level Warframe/
Sentinel
Weapon Level Warframe/
Sentinel
Weapon
1 1,000 500 16 256,000 128,000
2 4,000 2,000 17 289,000 144,500
3 9,000 4,500 18 324,000 162,000
4 16,000 8,000 19 361,000 180,500
5 25,000 12,500 20 400,000 200,000
6 36,000 18,000 21 441,000 220,500
7 49,000 24,500 22 484,000 242,000
8 64,000 32,000 23 529,000 264,500
9 81,000 40,500 24 576,000 288,000
10 100,000 50,000 25 625,000 312,500
11 121,000 60,500 26 676,000 338,000
12 144,000 72,000 27 729,000 364,500
13 169,000 84,500 28 784,000 392,000
14 196,000 98,000 29 841,000 420,500
15 225,000 112,500 30 900,000 450,000

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.