FANDOM


AlternateArrowSkinsBundle

Một bộ sưu tập các mũi tên độc đáo thích hợp với tất cả các loại cung.

—Miêu tả trong game

Gói Adventus Arrow Collection bao gồm các vật phẩm sau đây với giá mua lẻ được ghi kế bên:

Cách sở hữu

Cả gói mũi tên này có thể mua tại Market với giá 50‍ Platinum64 ở tại mục Bundles. Mỗi skin có thể mua lẻ tại mục Primary Skins tại tab Weapons.

Cách sử dụng

Các skin này có thể trang bị như vật phẩm trang trí với tất cả các vũ khí thuộc dòng cung tại mục Attachments ở tab Appearance.

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.