FANDOM


Accelerated Blast là một Nightmare mod tăng tốc độ bắn và tăng thêm tổn thương Puncture b Puncture cho các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Tốc độ bắn Tổn thương Puncture Điểm Mod Conclave
0 +15% +15% 6 C10
1 +30% +30% 7 C10
2 +45% +45% 8 C15
3 +60% +60% 9 C20

Lưu ý

  • Mod này hiệu quả hơn nhiều so với Shotgun Spazz rank 3 và max rank Flechette cộng với nhau.
  • Cộng dồn với Shotgun Spazz và Frail Momentum để được thêm 240% tốc độ bắn.
  • Cộng dồn với Flechette và Breach Loader để được tăng thêm 210% vào dmgPuncture b Puncture
  • Shotgun duy nhất trong game có dmg puncture là Hek(Vaykor Hek); tất cả những shotgun khác, kể cả Sweeper của Carrier, đều có số dmg puncture dưới 20% so với tổng số mức sát thương của cả súng nên hầu như mod này chỉ dùng được cho hek.
  • Phage không có bất kỳ sát thương vậy lý nào, vì thế sẽ chỉ nhận được thêm tốc độ bắn nếu dùng mod.

Ngoài lề

  • Trước updateUpdate 12.4, khi unrank mod này tăng dmgPuncture b Puncture lên thêm 22% thay vì 15%, và cũng tăng dựa trên tổng số dmg của súng thay vì chỉ theo Puncture, làm cho mức sát thương đó tăng lên rất cao. Lỗi này đã được De sửa.
  • Hình ảnh của mod có thể gây nhầm lẫn, vì trong mod thể hiện súng bắn đươc qua khiêng của Shield Lancer, mà thật ra mod này ko tăng Punch Through mà chỉ tăng dmg Puncture.

Bộ sưu tập

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.