Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki


Zlodowaciała Fala to modyfikacja dla Lodowej Fali Frosta. Fala pozostawia lodowy ślad, który spowalnia przechodzących po nim wrogów przez pewien czas.


Statystyki[]

Ranga Czas trwania Koszt
0 6s 6
1 8s 7
2 10s 8
3 12s 9

Nabycie[]

Informacje[]

  • Czas trwania lodowego śladu jest zależny od Czasu Trwania Mocy.
  • Może być aktywnych kilka lodowych śladów. Ich ilość ogranicza jedynie czas trwania.
  • Świetnie spisuje się na Plagę oraz wrogów, którzy walczą wręcz.
    • Plagę można jeszcze bardziej spowolnić poprzez wyposażenie modyfikacji Spowolnienie Plagi.
    • To wzmocnienie idealnie współgra z Rozbrojeniem Lokiego przez co wszyscy wrogowie strzelający są zmuszeni do podejścia.
  • W starciu z Corpus fala jest mniej efektywna przez wrogów noszących kulę nullifikacji, ponieważ w zetknięciu z nią ślad znika.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 28.01.2020 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement