FANDOMKolektyw błyskotliwych i potężnych kupców, którzy odłamali się od Corpus. Ich celem jest przywrócenie porządku poprzez zaprowadzenie dobrobytu i nadanie kierunku brutalnemu światu, który badają.
Syndykaty

Tenno, którzy są sojusznikami tego syndykatu otrzymają unikalne Mody dla broni po uzyskaniu tytułu Partner w Sekwencji Perin do broni Acrid, Grinlok, Spectra.

Unikalny efekt związany z modów broni z tego konsorcjum jest Porządek.

Po uzyskaniu wystarczającej ilości ReputationLargeBlack reputacji oraz tytułu Partner Tenno mogą wymieniać   ReputationLargeBlackreputację na wzmocnienia Warframe.

Sekwencja Perin oferuje mody dla Warframe: Banshee, ChromaMagNekrosRhinoTrinityValkyr, i Vaubana.

RangiEdytuj

Ranga i tytuł Ofiara Korzyści i konsekwencje Wymagana reputacja
SekwencjaPerrinRanga5
5 - Partner
ZephyrPrimeIconZephyr Prime: Powłoka Credits64 500,000
ReputationLargeBlack 99,000
Dostęp do modów wzmocnienia Warframe, broni syndykatu i Syandany ReputationLargeBlack 0 do 132,000
SekwencjaPerrinRanga4
4 - Starszy Dyrektor Wykonawczy
GramPrimeGram Prime: Rękojeść Credits64 250,000
ReputationLargeBlack 70,000
Dostęp do modów wzmocnienia broni oraz ozdób Orbitera ReputationLargeBlack 0 do 99,000
SekwencjaPerrinRanga3
3 - Dyrektor Wykonawczy
OrokinReactor64 1 Credits64 100,000
ReputationLargeBlack 44,000
Dostęp do schematu Dużej Odnowy Energii Zespołu oraz komponentów broni Archwing ReputationLargeBlack 0 do 70,000
SekwencjaPerrinRanga2
2 - Starszy Stowarzyszony
Forma64 1 Credits64 50,000
ReputationLargeBlack 22,000
Dostęp do zestawu reliktów pustki oraz częściowy dostęp do komponentów broni Archwing ReputationLargeBlack 0 do 44,000
SekwencjaPerrinRanga1
1 - Stowarzyszony
DetoniteAmpule64 2 Credits64 30,000
ReputationLargeBlack 5,000
Dostęp do Widma Moa ReputationLargeBlack 0 do 22,000
SekwencjaPerrinRanga0
0 - Inicjacja
PolymerBundle64 100 Credits64 10,000 Dostęp do znaku Sekwencji Perrin ReputationLargeBlack 0 do 5,000
RangaNeutralna
Neutralny
Forma64 1 Credits64 50,000
ReputationLargeBlack 0
Nd. ReputationLargeBlack -5,000 do 0
SyndykatWróg1
-1 - Obciążenie
OrokinReactor64 1 Credits64 100,000
ReputationLargeBlack 0
Poszukiwany przez odział Moa Eximus ReputationLargeBlack -22,000 do 0
SyndykatWróg2
-2 - Strata
Nd. Nd. Poszukiwany przez pluton Moa Eximus ReputationLargeBlack -44,000 do 0


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 14.07.2019 r. przez użytkownika Senami.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.