Warframe Wiki
Advertisement

"Pasożytniczy wzrost często znajduje się w złożach mineralnych."

— Opis w grze.


Pustrele są powszechnym zasobem upuszczanym przez jednostki Eximus na Zainfekowanych Okrętach, głównie Eris. Można je również znaleźć w misjach Empireum jako możliwy łup z zniszczonych statków Grineer, zabitych jednostek naziemnych Grineer lub po otwarciu pojemników znalezionych na statkach załogowych. Są używane do budowy, ulepszania i konserwacji Railjacka.


Schemat Typ Ilość
(Badania)
Railjack (Gondola Sterburty) Komponent (100)
Basmu.png Basmu Broń Główna (800)Informacje[]

  • Całkowita liczba Pustrele.png Pustreli wydobywanych z rudy zależy od odległości od bramy Cetus, zaczynając od 3 do 6 w kierunku góry Nang. Należy pamiętać, że liczby te są wynikiem szybkiego wydobywania, które odbywa się bez oczekiwania na idealne wyrównanie miernika ciepła. Liczby będą wyższe dla idealnego wydobycia, jednak czas spędzony dla każdej rudy będzie również wyższy.
  • Nie można uzyskać z Równinnego Kolosa.
  • Wszystkie typy misji typu Endless (Obrona, Przetrwanie) na Eris.png Eris są doskonałym źródłem jednostek Eximus, a wyższe fale generują więcej jednostek.
  • Pustrele.png Pustrele mogą zostać upuszczone jako nagroda za zakończenie misji Railjacka w ilości 1200, 1500 lub 2700 w zależności od szczęścia.


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 27.08.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement