Warframe Wiki
Advertisement

Przejęcie wymaga od gracza zajęcia i utrzymania punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie w celu przejęcia wrogich transmisji międzyplanetarnych. Można to zrobić przez osiągnięcie 100% kontroli wcześniej, niż przeciwnik. Ta misja została wprowadzona w Aktualizacji 12, aczkolwiek została ograniczona do Ziemi do Aktualizacji 13.5.

Na mapie znajdują się cztery punkty kontrolne oznakowane literami A, B, C i D. Gracze przejmują wieże transmisyjne stojąc w ich zasięgu do czasu, kiedy przejdą pod kontrolę Tenno. Wrogowie mogą odzyskać punkty kontrolne zdobyte przez gracza będąc w zasięgu wież, lub aktywując pobliską konsolę, która włącza alarm mogący być usłyszany przez Tenno; jeśli gracz zabije przeciwnika aktywującego konsolę wieża nie zostanie zdobyta. Punkty zaczną rosnąć, jeśli liczba wież kontrolowanych przez graczy przewyższy liczbę wież kontrolowanych przez wroga.

Kiedy Tenno wypełnią cel misji (tzn. zdobędą 100% punktów), zostaną obdarzeni zadaniem zabicia wszystkich pozostałych przeciwników znajdujących się na mapie. Następnie mogą kontynuować walkę lub zabrać nagrodę i wyjść.

Misje Przejęcia[]

Nagrody[]

Za każdym razem, kiedy gracze osiągną 100% punktów mogą wybrać pomiędzy wzięciem nagrody i wyjściem, a kontynuowaniem walki, podobnie do misji Obrony. Otrzymasz tylko ostatnią nagrodę, jeśli wybierzesz ewakuację.

Przejęcie jest jedyną misją, z której można otrzymać Klucz Pustki do Wieży IV jako nagrodę, zaczynając od trzeciej rundy.

Wieża IV Eksterminacja, Przejęcie i Obrona Mobilna mogą wystąpić po trzeciej rundzie i później na średniej trudności misji Przejęcia (początkujące poziomy wrogów od 10 do 20).

Wieża IV Przetrwanie, Obrona i Przejęcie mogą wystąpić po trzeciej rundzie i później na trudnych misjach Przejęcia (początkujące poziomy wrogów 20+).

Uwagi[]

  • Standardowo wrogowie nie są świadomi obecności gracza, kiedy misja się zaczęła. Pozwala to na ciche zaliczenie pierwszej rundy przez zajęcie wszystkich wież transmisyjnych bez alarmowania przeciwnika. Podczas dalszych rund przeciwnicy automatycznie zostaną zaalarmowani i będą mogli przejmować punkty kontrolne.
  • Możliwe jest stanięcie na szczycie wieży transmisyjnej poprzez skok na nią z wyżej położonego punktu.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 02.05.2020 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement