Warframe Wiki
Warframe Wiki


Przeciążenie Tarczy to modyfikacja dla Polaryzacji Mag w trybie PvP. Opóźnia czas regeneracji Tarcz przeciwnika.


Statystyki[]

Ranga Opóźnienie Koszt
0 2.25s 6
1 4.5s 7
2 6.75s 8
3 9s 9

Nabycie[]

  • Ten mod można uzyskać, osiągając rangę Zamieć w Konklawe i wydaniu 25,000 punktów ReputationLargeBlack.png do zakupu.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 28.01.2020 r. przez użytkownika Senami.