Warframe Wiki
Advertisement

Pięściarz jest podobny do Rzeźnika, ale zamiast pojedynczego Tasaka, jest wyposażony w pojedynczego Furaxa. Podobnie jak Ognisty Miecznik mają tendencje do ukrywania się i czekania tak długo do póki gracz nie podejdzie do niego wystarczająco blisko, co może im pozwolić na zasadzkę. Jest to dodatkowo wspomagane szybkością sprintu. Mogą również wykonywać potężne ataki, które zadają obrażenia DmgElectricitySmall64.webp Elektryczne.

Uwagi[]

  • Ich opis w kodeksie jest taki sam jak Ognistych Mieczników.
  • Pomimo opisu w kodeksie nie mogą się teleportować.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 25.06.2020 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement