Warframe Wiki
Advertisement
Operator


Operator to Tenno, którym steruje gracz. Operator jest człowiekiem, dzieckiem wystawionymi na działanie pustki, przez co zyskało specjalne umiejętności. Potrafi również kontrolować Warframe poprzez Transferencje.

Gracz po raz pierwszy zyskuje kontrolę nad swoim Operatorem po zakończeniu Zadania Drugi Sen, a następnie stopniowo ewoluuje, gdy zdobywa nowe umiejętności po zakończeniu Wewnętrzna Wojna, a także swoją broń i arkany u Quillach znajdujących się na Równinach Eidolon.

Funkcje związane z Operatorem można uzyskać w Pokoju Transferencji Orbitera, wchodząc w interakcję z Somatycznym Łączem lub wchodząc w opcję Operatora w Ustawieniach gracza.

Fokus[]

Fokus odnosi się do specjalnych zdolności odblokowanych po zadaniu Drugi Sen, obracających się wokół prawdziwych mocy Tenno, kierujących się zasadami pięciu wielkich szkół Tenno.

Operatorzy zyskują moc i użyteczność, odblokowując umiejętności poprzez system Fokus, zapewniając im aktywne i pasywne wzmocnienia, które zwiększają ich siłę bojową i umiejętności przetrwania.

Walka[]

Drugi Sen: Transferencja

Po ukończeniu Drugiego Snu gracze otrzymają wskaźnik skupienia, który powoli ładuje się przez pełne trzy minuty (180 sekund), po czym, jeśli zostanie użyty, wykona zdolność Transferencji (domyślnie:

5

). To tymczasowo wyłącza swojego Warframe i przywołuje Operatora w formie widma na 10 sekund, wystrzeliwując potężny Promień Pustki, a także aktywując wszystkie pasywne umiejętności związane z drzewem Skupienia. Gdy Transferencja jest aktywna, zarówno Operator, jak i Warframe są niewrażliwi na obrażenia ze wszystkich źródeł. Po zakończeniu Transferencji Operator znika, a kontrola wraca do Warframe.


Wewnętrzna Wojna: Transferencja

Ukończenie Wewnętrznej Wojny zastąpi Transferencje fizycznym Przeniesieniem, umożliwiając graczom granie jako Operator podczas misji, wraz z własnym zestawem manewrów - choć ograniczonym do biegania, skakania, przesuwania się i biegania po linie. W przeciwieństwie do Transferencji, Przeniesienie nie ładuje się, a niezwiązane i pierwotne umiejętności pasywne gracza zostaną natychmiast aktywowane od początku misji. Kiedy Transferencja jest aktywna, Warframe staje się niewrażliwy na obrażenia ze wszystkich źródeł; jednak jeśli Warframe obecnie używa zdolności kanałowej lub zdolności o aktywnym czasie działania, nadal otrzyma 10% obrażeń ze wszystkich źródeł. Użycie Przeniesienia poza Warframe spowoduje nie tylko zwolnienie Operatora, ale także teleportację Warframe do ostatniej lokalizacji Operatora.

Operatorzy mają podstawowe zdrowie równe 100 wraz z podstawowym pancerzem 25. Jeśli Operator straci całe swoje zdrowie podczas walki lub jeśli zdrowie ich Warframe zostanie zmniejszone do 30 lub mniej, zostanie siłą przywrócony do Warframe. Warframe otrzyma również efekt negatywny, który wyczerpuje wszystkie ich tarcze i zmniejsza ich maksymalne zdrowie o 10%. Ten efekt trwa 45 sekund; dodatkowy ładunek statyczny nie odświeża timera, ale nakłada się na niego, dodatkowo zmniejszając maksymalne zdrowie do 4 razy.

Operatorzy mają energię podstawową równą 100 (z coraz większą prędkością regeneracji, która całkowicie się uzupełnia w ciągu 6 sekund), która jest niezależna od Warframe, zużywana przez zdolności Operatora i wskazywana przez wskaźnik skupienia. Można go również uzupełnić Kulami Energii lub niektórymi mocami Warframe, które przywracają Energię. Ponieważ wszystkie umiejętności zadają obrażenia DmgVoidSmall64.webp Pustki, są one skuteczne przeciwko wszystkim Świadomym wrogom, ponieważ niwelują wszelką odporność na obrażenia stworzoną przez te istoty.


Umiejętności dostępne dla Operatora są następujące:

  • Wiązka Pustki

Podstawowy ogień (domyślny:

LPM

) Domyślna moc Operatora, Wiązka Pustki jest ciągłą wiązką energii wystrzeliwaną z prawej ręki, która rozciąga się do 20 metrów, która zadaje celowi około 2000 obrażeń DmgVoidSmall64.webp Pustki na sekundę o promieniu 1 metra od punktu uderzenia, 1,5-krotny mnożnik przy trafieniach krytycznych. Pomimo tego Wiązka Pustki jest uważana za cichą i nie ostrzega wrogów.


  • Uderzenie Pustki

Koszt: 20 energii

Szybkie powalenie (domyślnie:

E

) Uderzenie Pustki jest atakiem obszarowym w kształcie stożka, który odrzuca wszystkie cele w promieniu 4 metrów i zadaje 200 obrażeń DmgVoidSmall64.webp Pustki, obrażenia zmniejszają się wraz z zasięgiem. Uderzenie Pustki może również rozbroić Strażników Kuva z ich Kesheg.


  • Zryw Pustki

Koszt: 25 energii

Skok (domyślna:

Spacja

) + Tryb Pustki (domyślny:

Ctrl

) Zryw Pustki to moc mobilna, która ciska Operatora w kierunku celu na 12 metrów, który uszkodzi i odrzuci wszystkie cele w zasięgu. Każdy wróg trafiony Zrywem Pustki przywróci Operatorowi 10 energii. Zrywem Pustki może również rozbroić Strażników Kuva z ich Kesheg.


  • Tryb Pustki

Koszt: 5 energii / sekundę

Kucanie (domyślny:

Ctrl

)

Tryb Pustki powoduje, że Operator staje się bezcielesny, a tym samym niewidoczny dla wrogów i różnych czujników (ale nie barier laserowych Corpus lub pasów na wrotach Grineer), jednocześnie chroniąc przed wszelkimi przychodzącymi obrażeniami, w tym obrażeniami od upadku i Efekt Statusu.

Quillowie, Ampy, Arkany[]

Po zakończeniu Czuwająca Saya i Wewnętrzna Wojna, Operator może zainicjować się w Syndykat zwany Quillami, który może udzielić Operatorowi różnych stałych ulepszeń. Quillowie znajdują się w północno-wschodniej części Cetus, za kamiennymi wrotami, do których Operator może wejść tylko za pomocą Transferencji.

Przedstawiciel Quillów dostarczy Operatorowi swój pierwszy AMP, Pryzmę Pyłu, specjalistyczną broń, która wzmocni Wiązkę Pustki, a także stworzy osobny miernik „amunicji”, umożliwiając wykonanie umiejętności bez wyczerpania podstawowej mocy Operatora. Można go jeszcze ulepszyć, poprzez Ozdobienie oraz ulepszając za pomocą Arkanum, które są dostarczane przez Quillów i Vox Solaris.

Bazowe zdrowie Operatora wynoszące 100 również zostaje zwiększone do 250 podczas inicjacji, a inne atrybuty, takie jak zbroja lub sprint, można ulepszyć za pomocą Arkanum Wzmacniających, które można również zdobyć od Quillów i Vox Solaris. Dodatkowo, Operator będzie mógł również wykonać manewr wślizgu, aby pomóc mu uniknąć nadchodzących ataków (domyślnie:

L-Shift

podczas biegu), Nie można wykonać wślizgu w trybie Pustki.

Umbra[]

Podczas przedostatniej misji zadania Wyrzeczenie, Excalibur Umbra jest wynagradzany graczowi. W przeciwieństwie do innych Warframeów, Umbra jest świadomy swojej obecności, co pozwala mu walczyć samemu (w podobny sposób jak Widmo), gdy nie jest pilotowany przez Operatora. Umbra może jednak zostać zraniony i otrzymuje pełne obrażenia z dowolnego źródła i przestanie się poruszać, jeśli straci całe swoje zdrowie.

Charakteryzacja[]

Gracze mogą dostosować wygląd swojego Operatora pod zakładką wygląd, dostępnym w prawym rogu ekranu menu Fokus, lub poprzez opcje Operator w ustawieniach (

ESC

).

Nie ma opcji zmiany płci Operatora, ale głos męski lub żeński oraz kształt ciała można wybierać niezależnie od siebie za pomocą opcji „Twarz” i „Głos”.


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 21.06.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement