Warframe Wiki
Advertisement

Obrażenia Heat b.png Ogniste są jednym z 4 podstawowych typów obrażeń. Dobrze sobie radzi ze Sklonowaną Skórą IconGrineerB.pngGrineer oraz z lekkimi kreaturami IconInfestedB.pngPlaga, jednakże nie jest on wydajny przeciwko Proto-Tarczom, których używają wysokopoziomowe jednostki IconCorpusB.pngCorpus.

Efekty Statusu[]

Efektem statusu obrażeń Heat b.png Ognistych jest Podpalenie, które ogarnia wroga w płomieniach, zadając Obrażenia Podstawowe × (Mnożnik Modyfikacji Ogniowych ÷ 2) na uderzenie, które występuje 7 razy w ciągu 6 sekund jako obrażenia Heat b.png Ogniste. Podpaleni wrogowie wpadną w Panikę na pewien czas, przez co łatwo będzie ich trafić, a oni sami nie będą w stanie zadawać obrażeń. Czas trwania Paniki jest zależny od typu wroga i wynosi: 4 sek. dla humanoidów, 3 sek. dla większości IconInfestedB.pngPlaga, 2 sek. dla MOA oraz Taranów. Ospreye, Bossowie oraz Tenno są odporni na ten efekt.

Obrażenia Heat b.png Ogniste nie nakładają się tak samo jak Toxin b.png Toksyna, Gas b.png Gaz, Slash b.png Tnące. Natomiast obrażenia Heat b.png Ogniste, kiedy Podpalenie już trwa, odnawiają czas trwania efektu Podpalenia oraz Paniki.

Modyfikacje Obrażeń Ogniowych oraz mnożniki obrażeń zwiększą obrażenia, które zadaje Podpalenie. Jeśli status nastąpi w wyniku trafienia w głowę, bonusu obrażeń z ukrycia lub/oraz obrażeń krytycznych, obrażenia Podpalenia również się zwiększą na podstawie ich mnożników. Jednakże obrażenia Heat b.png Ogniste pochodzące z broni takich jak Ignis nie przyczyniają się do zwiększenia obrażeń Podpalenia. Warto zaznaczyć, że z powodu modyfikacji Frakcji ich korzyści nakładają się podwójnie podczas przeliczania obrażeń Podpalenia Na przykład: Obrażenia Podpalenia na uderzenie broni, której podstawowe obrażenia wynoszą 100 oraz z modyfikacjami Gwintowanie, Ogień Piekielny i Zgubą Grineer będą wynosić:

  • Obrażenia Podstawowe = 100 × (1 + 1.65) × (1 + 0.3) = 344.5
  • Mnożnik Modyfikacji Ognistych = (1 + 0.9) × (1 + 0.3) = 2.47x
  • Podpalenie/uderzenie = 344.5 × (2.47 ÷ 2) = 425.458

Wrogowie, którzy zginęli będąc pod wpływem obrażeń Heat b.png Ognistych, zamienią się w pył, który po czasie się wypali.

Kombinacje[]

Modyfikacje obrażeń Heat b.png Ognistych mogą być ze sobą połączone, tworząc nowy typ obrażeń.

Efektywność[]

IconGrineerB.pngPancerz Grineer Heat b.pngObrażenia Ognia IconCorpusB.pngPancerz Corpus Heat b.pngObrażenia Ognia IconInfestedB.pngPancerz Plagi Heat b.pngObrażenia Ognia
Sklonowane Ciało +25% Ciało Zainfekowane +25%
Pancerz Ferrytowy Tarcza Zainfekowane Ciało +50%
Pancerz ze Stopów Proto Tarcza –50% Skamielina
Maszyna Robotyka Zainfekowane Ścięgno

Zauważ, że obrażenia Heat b.png Ogniste oraz jego kombinacje nie zadają dodatkowych obrażeń jednostkom IconCorpusB.pngCorpus. Gas b.png Gaz zadaje zredukowane obrażenia przeciwko Ciału oraz Radiation b.png Radiacja zadaje zredukowane obrażenia przeciwko Tarczom. Tak więc zaleca się ulepszenie broni bazujących na Heat b.png Ogniu (takim jak Ignis) z żywiołem Cold b.png Zimna, aby zadawać obrażenia Blast b.png Wybuchowe, co jest neutralne wobec wszystkich jednostek IconCorpusB.pngCorpus.

Advertisement