Warframe Wiki
Advertisement

Obrażenia Gas b.png Gazowe są jednym z 6 typów obrażeń złożonych z podstawowych żywiołów, stworzony z połączenia obrażeń Heat b.png Ognistych i Toxin b.png Toksycznych. Ten typ obrażeń jest bardzo skuteczny przeciwko lekkiej IconInfestedB.pngPlaga, lecz jest mniej skuteczny przeciwko pancerzom IconGrineerB.pngGrineer oraz IconCorpusB.pngCorpus.

Efekt Statusu[]

Efektem statusu obrażeń Gas b.png Gazowych jest Toksyczna Chmura, która tworzy małą chmurę zadającą obrażenia Toxin b.png Toksyczne (co dziwne nie od Gas b.png Gazu) wszystkim wrogom w zasięgu 3 metrów. Chmura przy każdym uderzeniu zadaje natychmiastowe obrażenia równe Podstawowe Obrażenia × (Mnożnik Modyfikacji Toksycznych ÷ 2), później zadaje obrażenia statusu Toxin b.png Toksycznych równe 9 uderzeń przez 8 sekund każda równa Podstawowe Obrażenia × (Mnożnik Modyfikacji Toksycznych ÷ 2)2. Status może się nakładać na tym samym celu, przy czym każdy z nich będzie mieć własny czas trwania.

Ponieważ modyfikacje obrażeń Toxin b.png Toksycznych oraz mnożniki obrażeń zwiększą obrażenia Gas b.png Gazowe. Jednakże obrażenia Toxin b.png Toksyczne pochodzące z broni takich jak Paracyst nie przyczyniają się do zwiększenia obrażeń/uderzenia. Warto zaznaczyć, że z powodu modyfikacji Frakcji ich korzyści nakładają się podwójnie podczas przeliczania obrażeń Toksycznej Chmury Na przykład: Obrażenia Toksycznej Chmury/uderzenie dla broni, której podstawowe obrażenia wynoszą 100 oraz z modyfikacjami Gwintowanie, Zakażony Magazynek i Zgubą Grineer będą wynosić:

  • Obrażenia Podstawowe = 100 × (1 + 1.65) × (1 + 0.3) = 344.5
  • Mnożnik Modyfikacji Toksycznych = (1 + 0.9) × (1 + 0.3) = 2.47x
  • Toksyczna Chmura/uderzenie = 344.5 × (2.47 ÷ 2)^2 = 525.44

Ponieważ obrażenia tego statusu są Toxin b.png Toksyczne a nie Gas b.png Gazowe, ignorują one Tarcze oraz Proto Tarcze i zadają zwiększone obrażenia Ciału oraz Pancerzowi Ferrytowemu, co rekompensuje karę obrażeń od Gas b.png Gazu przeciwko CiałuIconCorpusB.png oraz Sklonowanemu CiałuIconGrineerB.png.

Choć obrażenia Gas b.png Gazowe są skuteczne przeciwko lekkim jednostkom IconInfestedB.pngPlaga, to jego obrażenia są zredukowane przeciwko SkamielinieIconInfestedB.png. Ponadto Toksyczny Starożytny tworzy aurę dla swoich sojuszników, która zapewnia całkowitą odporność na obrażenia Toxin b.png Toksyczne oraz 80% redukcję obrażeń na Gas b.png Gaz, neutralizując ten żywioł wobec IconInfestedB.pngPlaga na czas trwania aury.

Efektywność[]

IconGrineerB.pngPancerz Grineer Gas b.pngObrażenia Gazu IconCorpusB.pngPancerz Corpus Gas b.pngObrażenia Gazu IconInfestedB.pngPancerz Plagi Gas b.pngObrażenia Gazu
Sklonowane Ciało –50% Ciało –25% Zainfekowane +75%
Pancerz Ferrytowy Tarcza Zainfekowane Ciało +50%
Pancerz ze Stopów Proto Tarcza Skamielina
Maszyna Robotyka Zainfekowane Ścięgno
Advertisement