Warframe Wiki
Warframe Wiki

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:I/opis

local moduleIcon = {}

local IData = mw.loadData( 'Moduł:I/data' )

function createIcon(icon, link, text, size)
  if( text == nil or text == '' ) then
    return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
  else 
    return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..text..']]'
  end
end

function moduleIcon.Icon(frame)

  local iconName = frame.args[1]
  local text = frame.args[2]
  local size = frame.args.size
  local color = frame.args.color
  local image

  if( IData[iconName] == nil ) then
    return "<span style='color: red;'>Ikona <span style='font-weight:900;'>".. iconName .."</span> nie istnieje</span>[[Kategoria:Nieistniejąca ikona]]"
  end
  
  if( color == nil or color == '' ) then
    color = black;
  end
  
  if( type(IData[iconName].image) == table ) then
    if( IData[iconName].image[color] == nil ) then
      return "<span style='color: red;'>Kolor <span style='font-weight:900;'>".. color .."</span> nie istnieje</span>[[Kategoria:Nieistniejąca ikona]]"
    else 
      image = IData[iconName].image[color]
    end
  else 
    image = IData[iconName].image
  end

  if( size == nil or size == '' ) then
    size = IData[iconName].size
  end

  return createIcon(IData[iconName].image, IData[iconName].link, text, size)

end

function moduleIcon.Przedmiot(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['Przedmiot'][iname] == nil then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..iname.."</span>"
  else
    icon = IData['Przedmiot'][iname]['image']
    link = IData['Przedmiot'][iname]['link']
    if (size == nil or size == '') then
      size = 'x28'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Ryba( frame )
  local iname = frame.args[1]    
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size

  if IData['Ryba'][iname] == nil then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..iname.."</span>"
  else
    icon = IData["Ryba"][iname]["image"]
    link = IData["Ryba"][iname]["link"]
    if (size == nil or size == '') then
      size = 'x28'                 
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Surowiec(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['Surowiec'][iname] == nil then
    return ""
  else
    icon = IData['Surowiec'][iname]['icon']
    link = IData['Surowiec'][iname]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x25'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.WF(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['WF'][iname] == nil then
    return ""
  else
    icon = IData['WF'][iname]['icon']
    link = IData['WF'][iname]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.WPN(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['WPN'][iname] == nil then
    return ""
  else
    icon = IData['WPN'][iname]['icon']
    link = IData['WPN'][iname]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Przycisk(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['Przycisk'][iname] == nil then
    return ""
  else
    icon = IData['Przycisk'][iname]['icon']
    link = IData['Przycisk'][iname]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x18'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Planeta(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local link
  local icon
  local size = frame.args.size
  
  if IData['Planeta'][iname] == nil then
    return ""
  else
    icon = IData['Planeta'][iname]['icon']
    link = IData['Planeta'][iname]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    if (textExist == nil or textExist == '') then
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']]'
    elseif (textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|'..size..'px|link='..link..']] [['..link..'|'..textExist..']]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Proc(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local textExist = frame.args[2]
  local color = frame.args[3]
  local size = frame.args.size
  
  return moduleIcon.proc(iname, textExist, color, size)
end

function moduleIcon.proc(iname, textExist, color, size)
  local link = ''
  local text = ''
  local textColor = ''
  local fr = iname:sub(1,1)
 
if (fr == 'M' or fr == 'W' or fr == 'T' or fr == 'P') then
    fr = mw.ustring.sub(iname,1,3)
  end
  
  if string.byte(fr,1) == 197 then
    fr = '197' 
  end
  
  if IData['Proc'][fr] == nil then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..fr.."</span>"
  else 
    link = IData['Proc'][fr]['link']
    if color == 'white' then
      image = IData['Proc'][fr]['image'][2]
    else
      image = IData['Proc'][fr]['image'][1]
    end
    if (size == nil or size == '') then
      size = 'x18'
    end
    if (textExist =='text' or textExist == 'Text') then
      textColor = IData['Proc'][fr]['color']
      text = iname
      return '[[File:'..image..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|<span style=\"color:'..textColor..';\">'..text..'</span>]]'
    end
    return '[[File:'..image..'|link='..link..'|'..size..'px]]'
  end
end

function moduleIcon.Pol(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local size = frame.args.size
  
  return moduleIcon.pol(iname, size)
end

 function moduleIcon.pol(iname, size)
  if IData['Pol'][iname] == nil then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..iname.."</span>"
  else
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    return '[[File:'..IData['Pol'][iname]..'|link=Polaryzacja|'..size..'px]]'
  end
end

function moduleIcon.Frakcja(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local size = frame.args.size
  local textExist = frame.args[2]
  local name = mw.ustring.sub(iname,1,1)
  local link
  local color = frame.args[3]
  local icon
  
  if( name == 'S' ) then
    name = mw.ustring.sub(iname,1,2)
  end
  
  if IData['Frakcja'][name] == nil then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..name.."</span>"
  else
    if(color == nil or color == '') then
      icon = IData['Frakcja'][name]['icon'][1]
    else
      icon = IData['Frakcja'][name]['icon'][2]
    end
    link = IData['Frakcja'][name]['link']
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    if(textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]] [['..link..'|'..iname..']]'
    else
      return '[[File:'..icon..'|link='..link..'|'..size..'px]]'
    end
  end
end

function moduleIcon.Fokus(frame)
  local iname = frame.args[1]
  local size = frame.args.size
  local textExist = frame.args[2]
  local color = frame.args[3]
  local typeOf = frame.args.typ
  local icon
  
  if( IData['Fokus'][iname] == nil) then
    return "<span style='color:red;'>Niepoprawna nazwa "..iname.."</span>"
  else 
    if(color == nil or color =='' ) then
      color = false
    else
      color = true
    end
    if(typeOf == nil or typeOf == '') then
      typeOf = false
    else
      typeOf = true
    end
    if(typeOf) then
      if(color) then
        icon = IData['Fokus'][iname]['pattern'][2]
      else
        icon = IData['Fokus'][iname]['pattern'][1]
      end
    else
      if(color) then
        icon = IData['Fokus'][iname]['icon'][2]
      else
        icon = IData['Fokus'][iname]['icon'][1]
      end
    end
    if(size == nil or size == '') then
      size = 'x20'
    end
    if(textExist == 'text' or textExist == 'Text') then
      return '[[File:'..icon..'|link=Fokus|'..size..'px]] [[Fokus|'..iname..']]'
    else 
      return '[[File:'..icon..'|link=Fokus|'..size..'px]]'
    end
  end
end

return moduleIcon