Warframe Wiki
Advertisement
Klan

Klan to grupa graczy zjednoczona pod jedną nazwą.

Dojo[]

Główny Artykuł: Dojo

Dojo to główna baza każdego klanu. Mają do niego wstęp gracze posiadający Klucz Klanowy. Dojo można rozbudować o pokoje niezbędne do prowadzenia Badań oraz Handlu.

Badania[]

Główny Artykuł: Badania

Badania można prowadzić w Dojo i są one fundowane przez członków klanu. Odblokowują unikalne schematy broni i różnorodnego sprzętu, które nie mogą być nabyte żadnym innym sposobem (jedyną inną możliwością jest nabycie ich na Rynku za pomocą Platyny.

Handel[]

Główny Artykuł: Handel

W Dojo można wybudować Stanowisko Handlowe, w którym gracze mogą wymieniać różne przedmioty. Wewnątrz Dojo można wystawiać przedmioty na sprzedaż również przy użyciu przycisku Q.

Mroczne Sektory[]

Główny Artykuł: Mroczne Sektory

Klany mogą tworzyć Koleje Solarne w Laboratorium Orokin. Mogą być one rozmieszczone na ogólnodostępnych Mrocznych Sektorach.

Każdy Tenno używający Kolei Solarnej musi zapłacić podatek od Kredytów i Surowców zdobytych podczas misji. Zazwyczaj misje Mrocznych Sektorów mają specjalne wspomagacze, co sprawia, że możemy zdobyć znacznie więcej surowców i kredytów niż na zwykłych misjach, pomimo podatku, jaki musimy uiścić.

Tworzenie i dołączanie[]

Dołączanie do klanu odbywa się poprzez akceptację uprzednio otrzymanego zaproszenia. Każde zaproszenie do klanu jest dostarczane do Skrzynki Odbiorczej, skąd można je zaakceptować.

Tworzenie Klanu jest darmowe i odbywa się poprzez menu ESC. W zakładce "Komunikacja" należy wybrać zakładkę "Klan", a następnie stworzyć nowy klan.

Jeżeli użytkownikiem jest Przywódca klanu, to gdy w menu komunikacji kliknie na swój nick i wybierze opcję opuszczenia klanu, doprowadzi do jego rozwiązania.

Poziomy Klanu[]

Klan Widma
ZnakKlanDuch.png Poziom startowy
Brak wymaganego pokoju
Maksymalna liczba członków: 10
Mnożnik zużycia surowców: 1 (bazowy)
Klan Cienia
ZnakKlanCień.png Poziom drugi
Wymaga pokoju: Koszary Cienia
Maksymalna liczba członków: 30
Mnożnik zużycia surowców: 3
Klan Burzy
ZnakKlanSztorm.png Poziom trzeci
Wymaga pokoju: Koszary Burzy
Maksymalna liczba członków: 100
Mnożnik zużycia surowców: 10
Klan Góry
ZnakKlanGóra.png Poziom czwarty
Wymaga pokoju: Koszary Góry
Maksymalna liczba członków: 300
Mnożnik zużycia surowców: 30
Klan Księżyca
ZnakKlanKsiężyc.png Poziom piąty
Wymaga pokoju: Koszary Księżyca
Maksymalna liczba członków: 1 000
Mnożnik zużycia surowców: 100

Klany podzielone są na poziomy zależnie od posiadanego baraku. Każdy kolejny barak zapewnia zwiększoną maksymalną ilość członków klanu, ale jednocześnie zwiększa koszty badań; dla zachowania sprawiedliwości. Ulepszenie baraków odbywa się jedno po drugim.

Od Aktualizacji 18.0, klany podlegają degradacji, co jest przydatne, jeśli członkowie klanu nie dorzucają się do badań, a jest ich wielu. Klany nie mogą być degradowane, gdy trwa w grze wydarzenie.

Tabela poniżej pokazuje zwiększenie się mnożnika wymaganych surowców wraz ze zwiększeniem się baraków.

Mnożnik[]

Jak wspomniano we wcześniejszym punkcie, dla zachowania balansu grze klany o większej ilości członków ponoszą większe koszty prowadzenia badań, budowy pokojów i dekoracji. Wyliczanie kosztów polega na pomnożeniu ilości potrzebnej w klanie Widma przez mnożnik. W większości wypadków otrzymamy dokładne koszty, jakie poniesiemy. Wyjątkiem jest Forma64.png Forma, na którą mnożnik nie działa. Dla pierwszych trzech poziomów większość pokojów wymaga tylko jednej formy, natomiast dla Góry może to być aż 8 sztuk (w przypadku Sali Klanu), a dla Księżyca aż 25 sztuk (Najwspanialsza Sala Klanu).

Poniższa lista pokazuje przykładowe koszty budowy dla danych klanów.

  • Klan Ducha - Bazowe koszty produkcji, ten klan nie posiada mnożnika.
  • Klan Cienia - Trzeba zapłacić Credits64.png30,000, zamiast bazowych Credits64.png10,000.
  • Klan Burzy - Trzeba zapłacić Ferryt64.png 6,000, zamiast bazowych Ferryt64.png 600.
  • Klan Góry - Trzeba zapłacić Złom64.png 19,500, zamiast bazowychZłom64.png 650.
  • Klan Księżyca - Trzeba zapłacić Obwody64.png 50,000, zamiast bazowych Obwody64.png 500.

Sojusze[]

Główny Artykuł: Sojusz

Wiele klanów o wspólnych celach może połączyć się i utworzyć Sojusz. Sojusz może liczyć maksymalnie 4 000 członków bez względu na ilość klanów. Klany mogą dzielić Skarbiec oraz połączyć siły w walce o Mroczny Sektor. Zysk, jaki przynoszą Mroczne Sektory, jest dzielony pomiędzy klany w Sojuszu.

Hierarchie i role[]

W klanie istnieje 8 ról, które możemy nadać czy otrzymać. Stanowią one zestaw przywilejów, jakie posiadamy w klanie. Aby nadać komuś daną rolę, należy udać się do menu dojo. Przywódca klanu może zmieniać nazwy ról od Aktualizacji 9.0.

Opis roli[]

Poniższa tabela przedstawia uprawnienia, które gracz otrzyma po nadaniu mu konkretnej roli.

Nazwa roli Opis roli
Władca Może nadawać i odbierać uprawnienia innym.
Rekruter Może zapraszać graczy do klanu.
Regulator Może wyrzucać graczy z klanu.
Awans Może nadawać innym graczom uprawnienia równym sobie samemu.
Architekt Może budować oraz niszczyć pokoje i dekoracje.
Majster Wystroju Dojo Może tworzyć i usuwać dekoracje.
Skarbnik Funduje tworzenie badań i pokojów oraz zarządza podatkiem od handlu.
Technik Może aktywować badania lub je anulować.
Taktyk Może tworzyć i usuwać Koleje Solarne.
Moderator Czatu Może zawieszać lub wyrzucać ludzi z czatu klanowego .
Herald Może zmieniać i dodawać wiadomość dnia.
Fabrykator Może replikować badania klanowe.

Domyślne nadane tytuły[]

Nowe klany są tworzone z domyślnym zestawem tytułów i odpowiadającym im uprawnieniom. Poniżej znajduje się dokładny opis.

Pozycja w hierarchii Nazwa roli
Władca Rekruter Regulator Awans Architekt Skarbnik Technik Taktyk
Dowódca
Generał
Oficer
Przywódca
Mędrzec
Żołnierz
Rekrut
Użytek


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 08.10.2019 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement