FANDOM


Ivara Prime
Ivara Prime
Tak majestatyczna i zabójcza jak las nocą, oto królowa łowów w swojej ostatecznej formie.

Tak majestatyczna i zabójcza jak las nocą, oto królowa łowów w swojej ostatecznej formie.
Wpis w Kodeksie

Data wydania: 17 grudnia, 2019

Ivara Prime Ikona Ivara Prime została wprowadzona do gry wraz z Baza Prime Baza Prime oraz Aksomati Prime Aksomati Prime.

Wymagania Produkcyjne
Credits64
25,000
PrimeHelmet
1
PrimeChassis
1
PrimeSystems
1
Ogniwo Orokin64
5
Czas: 72 g godziny
Przyspieszenie: Platinum64 50
Market Ikona Cena na Rynku:
Nd.
BP Ikona Cena Schematu:
Nd.
Credits64
15,000
Kryształ Argonowy64
2
Kriotyk
600
Obwody64
700
Złom64
4,250
Czas: 12 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 25
Credits64
15,000
Ekstrakt Nitain
2
Moduł Sterujący64
5
Plastydy64
250
Rubedo64
1,800
Czas: 12 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 25
Credits64
15,000
Neurody64
4
Morfyt64
9
Oxium64
175
Ferryt64
3,200
Czas: 12 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 25
NotkiEdytuj

 • Ivara Prime Ikona Ivara Prime vs Ivara Ikona Ivara:
  • Większa Energia (200/300 vs 175/262)
  • Więcej Tarczy (150/450 vs 100/300)
  • Większa szybkość sprintu (1.2 vs 1.15)
  • Różne polaryzacje (VblackDblackBar vs DblackBar)
 • Jak każdy Warframe Prime, Ivara Prime posiada pasywną umiejętność, dzięki której podczas kontaktu z Kulami Śmierci na Pustce Orokin wyzwala impuls energii, który odnawia 250 Energii wszystkim pobliskim sojusznikom. Efekt może zostać wywołany raz na jedną Kulę Śmierci i może wystąpić nawet po jej zniszczeniu.
 • Ivara Prime Ikona Ivara Prime, Volt Prime Ikona Volt Prime, Chroma Prime Ikona Chroma Prime, Saryn Prime Ikona Saryn Prime, Baruuk Ikona Baruuk i Wisp Ikona Wisp mają największą ilość energii ze wszystkich Warframe: 200 na randze 0 oraz 300 na randze 30.
 • Grabież Ivara Prime Ikona Ivary Prime pokazuje na jej ciele światło gwiazd poza zwykłą niewidzialnością. Światło to zawsze porusza się od lewej do prawej.
  • Ten efekt wizualny działa również na Towarzysza.

CiekawostkiEdytuj

 • Jeżeli ktoś nie zauważył, to wygląd Ivary wzorowany jest na meduzie.
 • Ivara Prime ma jedną złotą strzałę w swoim kołczanie, podczas gdy jej podstawowa wersja ma wiele zwykłych strzał.

Wartownik
UMIEJĘTNOŚĆ PASYWNA
Pasywka Wyczuwa pobliskich przeciwników w zasięgu 20m.

Ivara ma wrodzony radar, który wykrywa wrogów w promieniu 20 metrów i wyświetla ich pozycję na minimapie. Efekt ten kumuluje się z Zwierzęcy instynkt, Wykrywacz Wrów, Wyczucie Wroga i Dryf Ukrycia.


Kołczan-A
Wybierz i wystrzel jedną z czterech specjalnych strzał: Ukrywającą, z Linką, z Wabikiem lub Usypiającą. W Konklawe używaj Strzał Zero Tarcz lub Spowalniającej.

Kołczan Ikona
Klawisz aktywacji
1

Drenaż energii 25SferaEnergii Obrażenia Nd. Czas Trwania 12s (czas trwania bańki) 10s (czas uśpienia) Zasięg 2.5m (obszar bańki) 100m (zasięg linki) 20m (obszar odgłosu) 6m (obszar uśpienia) Pozostałe 3 (maks. baniek) 4 (maks. linek) 50% (próg życia uśpienia)

🢃 ROZWIŃ 🢃

 • Ivara wystrzeliwuje jedną z wielu wyspecjalizowanych strzał, gdzie każda wykonuje inną umiejętność zależną od wybranego typu strzały. Kołczan przełącza pomiędzy typami strzał w momencie klikania klawisza umiejętności (1). W chwili przytrzymania klawisza i puszczenia go, wystrzeliwuje wybrana strzała. Każdy typ strzały odblokowuje się kolejno wraz z rosnącym poziomem Warframe'a.

Cloak Arrow
 • Odblokowana na wstępie. (Ranga 0)
 • Strzała Ukrywająca po zetknięciu się z jakąkolwiek powierzchnią zakotwicza się w niej i tworzy bąbel energii, który ukrywa Ivarę i sojuszników w promieniu 2.5 metra na 12 sekund.
 • Jednocześnie aktywne mogą być 3 bąble. Wystrzelenie czwartej strzały spowoduje zamianę miejsca jednego z nich z nowo powstałym.
 • Za pomocą strzały ukryte zostać mogą cele misji Ratunek, ale nie mogą obiekty takie, jak Kriokapsuły, Ekskawatory i Rdzenie Mocy.

Dashwire Arrow
 • Odblokowana wraz z 1 Rangą Umiejętności. (Ranga 7)
  • Zastępowana przez Strzałę Zero Tarcz w trybie PvP.
 • Strzała zakotwicza się w jakiejkolwiek powierzchni w promieniu do 100 metrów, tworząc w miejscu zakotwiczenia linkę połączoną ze stopami Ivary, dzięki czemu można poruszać się po niej.
  • Zasięg linki nie jest zależny od Zasięgu Umiejętności.
  • Przestrzeń pomiędzy linką a Ivarą musi być pusta, wszelkie przeszkody sprawią, że nie uda się utworzyć połączenia. W przypadku, gdy kąt nachylenia przekracza 40° również nie uda się zakotwiczyć linki w przeciwległej powierzchni.
  • Kiedy Ivara wystrzeli strzałę będąc w powietrzu, początek linki przeniesie się na pierwszą, dowolną powierzchnię możliwą do zakotwiczenia.
 • Jednocześnie aktywne mogą być 4 linki. Każda kolejna zastąpi jedną z poprzednich.
  • Jeśli Ivara wystrzeli kolejną strzałę po osiągnięciu limitu jednocześnie używając jednej z już utworzonych linek, powstanie kolejna, a używana pozostanie tak długo, jak długo sojusznik lub ona sama na niej będzie.
 • Kiedy Grabież jest aktywna Ivara może biec i ślizgać się po lince bez dezaktywowania niewidzialności.

Noise Arrow
 • Odblokowana wraz z 2 Rangą Umiejętności. (Ranga 14)
  • Zastępowana przez Strzałę Usypiającą w trybie PvP.
 • Ten typ strzały wydaje wysoki dźwięk po zetknięciu się z powierzchnią, który przyciąga pobliskich, niezaalarmowanych wrogów w odległości do 20 metrów od miejsca uderzenia.
 • W przeciwieństwie do zwykłych strzał, ta nie alarmuje wrogów po zderzeniu z powierzchnią. Zamiast tego przeciwnicy udają się do miejsca, gdzie uderzyła i pozostają w nim.
 • Jeśli strzały zostaną wystrzelone jedna po drugiej, wrogowie będą badać lokację każdej po kolei.
 • Dźwięk wpływa na wrogów także w niekończących się misjach takich, jak Przetrwanie. Strzała może zwabić wrogów w miejscu uderzenia, gdy Ivara jest niewidoczna, wrogowie zaalarmowani, a w pobliżu żadnych sojuszników.
 • Oddziałuje na bosów i Grustrag Trzech.
 • Wpływa na Regulatory Sensoryczne Grineer i wszystkie drony w zasięgu efektu, nawet te, które zwykle pozostają w swojej strefie. Po przemieszczeniu się do miejsca wylądowania strzały pozostaną tam tak długo, póki nie zostaną zaalarmowane lub zaatakowane.
  • Drony uśpione za pomocą Strzały Usypiającej nie zareagują od razu na wabiący dźwięk, a dopiero po ustąpieniu efektu uśpienia.

Sleep Arrow
 • Odblokowana wraz z 3 Rangą Umiejętności. (Ranga 18)
 • Strzała usypia wrogów w promieniu 6 metrów od miejsca zderzenia z powierzchnią. Uśpieni przebudzą się dopiero po ustąpieniu efektu lub gdy ich zdrowie spadnie poniżej 50% wartości.
 • Zaalarmowani wrogowie po uśpieniu pozostaną w tym stanie (czyli niezaalarmowani pozostaną tacy w czasie snu, a zaalarmowani pozostaną zaalarmowani).
 • Wystrzelenie kolejnej strzały w pobliże już śpiących przeciwników nie spowoduje zresetowania czasu uśpienia.
 • Efekt wpływa na Regulatory Sensoryczne Grineer sprawiając, że zastygają w jednym miejscu. Należy jednak pamiętać, że uśpione drony wciąż mogą podnieść alarm, jeśli przejdzie się przez wiązki światła.
  • Drony uśpione za pomocą Strzały Usypiającej nie zareagują od razu na wabiący dźwięk, a dopiero po ustąpieniu efektu uśpienia.

Null-Shield Arrow
 • Odblokowana wraz z 1 Rangą Umiejętności. (Ranga 7)
  • Dostępna wyłącznie w trybie Konklawe. Zastępuje Strzałę z Linką.
 • Strzała ta niszczy tarcze przeciwników w promieniu 6 metrów i uniemożliwia ich regenerację na 6 sekund.

Encumbered Arrow
 • Odblokowana wraz z 2 Rangą Umiejętności. (Warframe Rank 14)
  • Dostępna wyłącznie w trybie Konklawe. Zastępuje Strzałę Z Wabikiem.
 • Po zetknięciu się z powierzchnią uniemożliwia wrogim postaciom na 4 sekundy manewr skoku w promieniu 6 metrów.

Główny Artykuł: Wzmocniony Kołczan

Wzmocniony Kołczan to modyfikacja dla Kołczanu Ivary. Linka daje sojusznikom dodatkowe obrażenia krytyczne. Strzała ukrywająca ma szansę, by zapobiec nałożeniu statusu.


Ranga Bonus do obrażeń krytycznych Szansa na odporność na status Koszt
0 75% 50% 6
1 80% 65% 7
2 90% 80% 8
3 100% 100% 9


Nawigator-A
Przejmij kontrolę nad pociskiem i naprowadź go na cel.

Nawigator Ikona
Klawisz aktywacji
2

Drenaż energii 25SferaEnergii Obrażenia 2x / 3x / 4x / 5x (maksymalny mnożnik) Czas Trwania 0.25x / 0.5x / 0.75x / 1x s-1 (wzrost mnożnika) Zasięg Nd. Pozostałe (3 + 2t) s-1 (pobór energii) t (czas kontroli w sekundach)

🢃 ROZWIŃ 🢃

 • Ivara materializuje swoją świadomość w pocisk wystrzelony z jakiejkolwiek broni lub umiejętności którą użyje, zmieniając perspektywę z Warframe'a do kontrolowanego pocisku. Ivara staje się niewidzialna, gdy Nawigator jest aktywny.
  • Klikanie przycisku strzału (domyślnie LPM) przyspieszy pocisk, a przycisk celowania (domyślnie PPM) spowolni go. Kierunek pocisku może być sterowany przez punkt namierzania HUD'u.

Główny Artykuł: Przenikliwy Nawigator

Przenikliwy Nawigator to modyfikacja dla Nawigatora Ivary. Każde trafienie zwiększa szansę na zadanie obrażeń krytycznych.


Ranga Zwiększenie szansy na obr. kryt. Maks. szansa na obr. kryt. Koszt
0 2.5% 50% 6
1 5% 50% 7
2 7.5% 50% 8
3 10% 50% 9


Grabież(Ivara)-A
Stań się niewidoczny i okradaj niczego niepodejrzewających wrogów z łupu lub eliminuj ich z morderczą precyzją.

Grabież Ikona
Klawisz aktywacji
3

Drenaż energii 25SferaEnergii Obrażenia 10% / 20% / 30% / 40% (bonus za strzał w głowę) 100% (szansa kradzieży) Czas Trwania 4 / 3.5 / 3 / 2.5 s (czas okradania) Zasięg 2 / 2 / 3 / 4 m (zasięg okradania) Pozostałe 1 s-1 (min. pobór energii) 3 s-1 (maks. pobór energii)

🢃 ROZWIŃ 🢃


Łuk Artemidy-A
Przyzwij potężny łuk i wysyłaj salwy wyniszczających strzał we wrogów.

Łuk Artemidy Ikona
Klawisz aktywacji
4

Drenaż energii 50SferaEnergii Obrażenia 50 / 80 / 120 / 160 Czas Trwania Nd. Zasięg Nd. Pozostałe 3 / 4 / 6 / 7 (strzały) 1.5x (mnożnik obrażeń)

🢃 ROZWIŃ 🢃

Główny Artykuł: Skoncentrowana Strzała

Przenikliwy Nawigator to modyfikacja dla Łuku Artemidy Ivary. Wystrzeliwuje pojedynczą strzałę. Jeżeli trafi w głowę, ma szansę na obrażenia krytyczne i eksploduje, rażąc wrogów w zasięgu 7 metrów. Usuwa efekt przebicia na wylot.


Ranga Szansa na obr. krytyczne Zasięg eksplozji Koszt
0 20% m 6
1 30% 7m 7
2 40% 7m 8
3 50% 7m 9Galeria

Filmy

Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 08.09.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.