FANDOM


Iradyt2

Formacja Iradytu

Cenny minerał występujący na Równinach.
– Opis w grze

Iradyt jest surowcem, który można znaleźć na nizinnych obszarach równin Eidolon, wytrącony w postaci osadu, który łatwo można rozbić ciosem broni białej. Ilość otrzymywanego Iradytu jest związana z poziomem obszaru. Iradyt jest również jedną z możliwych nagród z zleceń otrzymywanych od Konzu.

Surowce