Warframe Wiki
Advertisement
Hakowanie

Hakowanie to technika, dzięki której gracz może odblokować drzwi/bramę, gdy dojdzie do zablokowania oraz może odzyskać zakładnika, dane z konsoli, dane z konsoli infiltracji, zresetować/wyłączyć alarmy, czy też uszczelnić pęknięcie kadłuba. Aby rozpocząć hakowanie, trzeba znaleźć możliwy do zhakowania terminal, który jest oznaczony ikoną zielonego diamentu na mini-mapie i nacisnąć przycisk akcji. Od Aktualizacji 26 jest to robione za pomocą Parazona.

Konsole Corpus[]

Dla konsoli IconCorpusB.png Corpus musi obrócić losową ilość płytek w kształcie heksagonu w taki sposób, aby zgadzał się ich wzór. Kliknięcie lewym przyciskiem obróci płytkę w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, natomiast prawy przycisk obróci je w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara. Gracz ma od 20 do 15 sekund, w zależności od poziomu danej misji, na hakowanie. Obrócenie połowy całkowitej ilości płytek aktywuje system intruza, podwajając prędkość upływającego czasu. Złożoność ułożenia płytek jest zależna od poziomu misji. W przypadku niepowodzenia, cały etap hakowania trzeba zacząć od nowa z nowym szyfrem do złamania. 

Konsola Corpus Porażka.gif Konsola Corpus Sukces.gif
Konsola Corpus Porażka Konsola Corpus Sukces

Najlepszą metodą na rozwiązanie trudnych szyfrów jest poprzez rozpoczęcie ich łamania od płytek, na których znajdują się 3 strzałki. Warto również pamiętać, aby zawsze zaczynać od rogów, a nie od środka szyfru.

Konsole Grineer[]

W przypadku konsol IconGrineerB.png Grineer gracz musi nacisnąć

spację

, gdy podświetli się element szyfru. Każdy z elementów musi znajdować się w środku, aby złamać szyfr. Ponowne trafienie

spacją

na element, który już został wbity do środka sprawi, że zostanie on wycofany. Im więcej elementów wbijemy do środka, tym szybciej obraca się strzałka, na podstawie której wbija się dany element do środka. Ilość potrzebnych elementów, które trzeba wbić do środka jest zależna od poziomu misji, ponadto na misjach o wysokim poziomie przy każdym wbiciu lub wybiciu elementu zmieni się kierunek strzałki, w którym się obraca. Nie ma limitu czasu na złamanie szyfru IconGrineerB.png Grineer. Jednakże w przypadku Mobilizacji (i Trybu Koszmaru), wybicie 3 miejsce z konsoli automatycznie anuluje hakowanie i uzna próbę za nieudaną.

Konsola Grineer.gif Konsola Grineer Sukces.gif
Konsola Grineer Konsola Grineer Sukces

Konsole Orokin[]

Te konsole pojawiają się wyłącznie podczas zadania Wyrzeczenie i rozwiązuje się je poprzez dopasowanie symbolów IconOrokinB.png Orokin w pary, które można znaleźć na ścianach w pobliżu samej konsoli.

Szyfrator[]

Szyfr.png
Główny Artykuł: Szyfrator

Użycie Szyfratora natychmiast rozwiąże szyfr. Przed rozpoczęciem misji, należy umieścić Szyfrator w Wyposażeniu. Jest to przedmiot jednorazowego użytku i podczas jednej misji można mieć ich przy sobie maksymalnie 200, tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów zużywalnych.

Notki[]

 • Kilku graczy może hakować różne konsole w tym samym czasie, gdy doszło do zablokowania drzwi i każdy z nich dostanie małą ilość Biegłości. Jeden terminal może być hakowany tylko przez jednego gracza w danym momencie.
 • Naciśnięcie klawisza
  ESC
  anuluje próbę hakowania terminala, co może być przydatne, gdy jest się pod ostrzałem lub gdy inny gracz już zhakował inną konsolę. Wykonanie tej akcji jest równoznaczne z niepowodzeniem hakowania.
 • W profilu gracza można sprawdzić ilość udanych prób, nieudanych oraz średni czas potrzebny na hakowanie.
 • Anulowanie hakowania przez wroga (np: Siekacza) uzna próbę za nieudaną.
 • Kiedyś dało się spamować klawisz
  spacji
  , aby bardzo szybko zhakować konsolę IconGrineerB.png Grineer na misji o niskim poziomie.
 • Szyfratorów nie można używać na Mobilizacji ani na Trybie Koszmaru oraz gdy czas upłynie w przypadku konsol IconCorpusB.png Corpus lub gdy 3 razy wypadnie dany element z koła w konsoli IconGrineerB.png Grineer, haker zostanie porażony DmgElectricitySmall64.webp Elektrycznością i otrzyma obrażenia w Życie oraz Tarcze.
 • Mapy IconOrokinB.png Orokin (Księżyc Orokin/Wieża Orokin) używają takiej samej konsoli jak IconCorpusB.png Corpus. Jest to tymczasowe rozwiązanie, jak wspomniano w Devstream 75.
 • Podczas zadania Wyrzeczenie występują unikalne konsole IconOrokinB.png Orokin, których nie spotka się nigdzie indziej.

Porady[]

 • Podczas hakowania gracz jest podatny na ataki. Najlepiej jest przed rozpoczęciem wyczyścić pomieszczenie z wrogów lub poprosić sojusznika, aby chronił hakera. Użycie umiejętności, dzięki której staje się niewidzialnym bardzo ułatwia ten proces, zwłaszcza podczas Mobilizacji i misji w Trybie Koszmaru.
 • Jeżeli gracz jest wyposażony w Szyfrator, wystarczy nacisnąć przycisk
  Y
  , aby natychmiast go użyć (domyślne ustawienia klawiszy).
 • Jeżeli gracz ma trudność z łamaniem szyfrów, warto wyposażyć się w mod Intruz, dzięki któremu zyska się dodatkowy czas podczas hakowania konsol IconCorpusB.png Corpus oraz zmniejszy się prędkość obracania koła w konsolach IconGrineerB.png Grineer.
 • Użycie Ładunków Wsparcia Powietrznego z aktywnym statkiem desantowym Liset również bardzo ułatwia sprawę:
  • Odblokowuje wszystkie drzwi, dzięki czemu nie trzeba szukać i hakować konsoli.
  • Tymczasowo zatrzyma czas w przypadku aktywowania alarmu podczas misji Infiltracji.
 • MOA (Towarzysz) z modem Nadpisanie Zabezpieczeń hakuje konsole za gracza.

Zobacz również[]

Advertisement