Warframe Wiki
Advertisement
Górnictwo


Górnictwo - pozwala na wydobywanie surowców występujących na Równinach Eidolon (Cetus) oraz na Orb Vallis (Fortuna). Zdobyte surowce można wykorzystać do stworzenia wielu rzeczy, takich jak: broń biała Zaw u Hoka, broń boczna Kitgun u Wrednej Zuud, Ampy i elementy kosmetyczne Operatora, które można nabyć u Quilla Onkko oraz Kaczuszki.

Jak zacząć?[]

Aby rozpocząć Górniczą przygodę, należy najpierw pozyskać odpowiednie narzędzie, jakim jest Wrębiarka lub Wiertło Plazmowe. Można je pozyskać u Starca Suumbata i Smokefingera za odpowiednią ilość reputacji ReputationLargeBlack.png oraz w nagrodę za zdobycie rangi u syndykatu Ostron czy Zjednoczonego Solaris.

Gdy już zdobędziemy i wyposażymy w Ekwipunku narzędzie, należy udać się na Równiny Eidolon czy Orb Vallis i rozpocząć poszukiwania złóż minerałów.

Mechanika[]

Interfejs[]

Interfejs Górnictwa

 1. Wskaźnik ilość minerałów, które są w pobliżu
 2. Skuteczność wydobycia minerałów
 3. Odległość od najbliższego złoża
 4. Posiadane Widgety
 5. Wskaźnik kołowy
 6. Celownik wydobycia minerału
 7. Celownik wydobycia rzadkiego/dodatkowego minerału

Typy złóż[]

Czerwone złoże

Niebieskie złoże

W grze występują dwa typy złóż - czerwony oraz niebieski. Z czerwonego złoża wydobywane są powszechne minerały, natomiast z niebieskiego rzadkiego typu.

Ekwipunek[]

W celu odnalezienia złoża minerałów należy mieć wyposażoną oraz aktywną Wrębiarkę lub Wiertło Plazmowe. Po naciśnięciu prawego klawisza myszy (po aktywowaniu celownika) wyświetli się interfejs. Po jego prawej stronie wyświetlona jest odległość w metrach od najbliższego złoża oraz będzie słyszalny dźwięk stukania. Im szybciej słyszalne jest stukanie, tym bliżej jesteśmy danego złoża. Mając wyposażoną najlepszą Wrębiarkę lub Wiertło Plazmowe, na mini-mapie będą widoczne kryształy, dzięki czemu będziemy znać ich dokładną lokalizację.

Wydobycie[]

Gdy złoże minerałów będzie tuż przed nami, można rozpocząć wydobywanie. W tym celu należy wymierzyć w złoże, a następnie w podświetlony punkt i nacisnąć oraz trzymać lewy klawisz myszy (klawisz ataku). W tym samym momencie pojawi się na interfejsie kołowym wskaźnik, który zacznie się zapełniać tak długo, dopóki nie zostanie puszczony przycisk. Należy uzupełnić wskaźnik kołowy do momentu, w którym będzie się on znajdować po środku prostokątnego celownika. Wtedy wydobywanie minerału jest najbardziej skuteczne, a co za tym idzie gracz zdobędzie większą ilość surowców. W zależności od danego złoża minerałów należy wwiercić się w od 1 do 3 podświetlonych źródeł. Czasami w źródle minerałów znajduje się drugi dużo mniejszy prostokątny celownik z kreską pośrodku. Jeżeli trafimy w jego zakres, mamy gwarantowaną szansę na zyskanie drugiego minerału, często rzadkiego typu.

Wrębiarki / Wiertła[]

Wrębiarki można nabyć u Suumbaata, a Wiertło Plazmowe u Smokefingera za reputację ReputationLargeBlack.png. Im bardziej zaawansowana jest Wrębiarka, tym celniejsza jest jej wiązka, ma większy zasięg wykrywania minerałów, oznacza minerały na mini-mapie oraz jest w stanie pozyskiwać rzadsze minerały. Każda Wrębiarka oraz Wiertło Plazmowe ma zasięg 9 metrów.

Wrębiarka Nosam Precyzyjna Wrębiarka Nosam Zaawansowana Wrębiarka Nosam Wiertło Plazmowe Sunpoint
Wrębiarka Nosam.png Precyzyjna Wrębiarka Nosam.png Zaawansowana Wrębiarka Nosam.png Wiertło Plazmowe Sunpoint.png
Niestabilna wiązka

Nie można ulepszyć
Średnio-stabilna wiązka

Nie można ulepszyć
Perfekcyjnie stabilna wiązka
Radar na mini-mapie
Nie można ulepszyć
Perfekcyjnie stabilna wiązka
Radar na mini-mapie
Można ulepszyć Widgetem
ReputationLargeBlack.png 500 na 0: Neutralny (Ostron) ReputationLargeBlack.png 750 na 2: Gość (Ostron) ReputationLargeBlack.png 1000 na 4: Sprzymierzony (Ostron) ReputationLargeBlack.png 2500 na 0: Neutralny (Zjednoczone Solaris)
Równiny Eidolon
Orb Vallis
Równiny Eidolon
Orb Vallis
Równiny Eidolon
Orb Vallis
Równiny Eidolon
Orb Vallis
Powszechne Powszechne / Nieprzeciętne Rzadkie / Kryształy Eidolon Bardzo rzadkie / Kryształy Eidolon
30 m
Zasięg wykrywania minerałów
45 m
Zasięg wykrywania minerałów
60 m
Zasięg wykrywania minerałów
60 m
Zasięg wykrywania minerałów
- - 50 m
Radar na mini-mapie
50 m
Radar na mini-mapie
5 depozytów
Wykryta ilość
10 depozytów
Wykryta ilość
10 depozytów
Wykryta ilość
10 depozytów
Wykryta ilość

Widgety[]

Widget uciszający Wiertło Plazmowe Sunpoint.png
 • Widget uciszający Wiertło Plazmowe Sunpoint
  • Koszt: ReputationLargeBlack.png 30 000
  • Opis: Wydobywaj w spokoju i unikaj zaalarmowania pobliskich wrogów z tym wyciszającym wiertło gadżetem.
Widget zasięgu Wiertła Plazmoego Sunpoint.png
 • Widget zasięgu Wiertła Plazmoego Sunpoint
  • Koszt: ReputationLargeBlack.png 30 000
  • Opis: Zwiększa zasięg wiązki plazmy. (14 metrów)

Lista surowców Górniczych[]

Porady[]

 • Największą ilość złóż minerałów można znaleźć w jaskiniach.
 • Największe zagęszczenie złóż minerałów na najmniejszym obszarze występuje w Ostoi Er-Phryah. W tej zatoce i pobliskiej jaskini można znaleźć około 15~ złóż.
 • Ze względu na strukturę niektórych jaskiń IconGrineerB.png Grineer zaleca się wykorzystanie Warframe Ivara Ikona.png Ivary ze względu na jej umiejętność Strzały z Linką, dzięki której łatwiej dostaniemy się do schowanych złóż.
  • Titania Ikona.png Titania również będzie dobrym wyborem, ponieważ może używać Wrębiarki / Wiertła w trybie Skrzydłoostrza.

Ciekawostki[]

 • Dzięki umiejętności pasywnej Volt Ikona.png Volta Wrębiarką czy Wiertłem Plazmowym można zadawać obrażenia - są one równe uzbieranej elektryczności podczas poruszania się.
 • Na ilość zdobywanych surowców w wyniku górnictwa wpływa Wzmacniacz Zasobów, dzięki czemu pozyskuje się dwukrotnie więcej minerałów.
 • Na ilość widocznych na mapie złóż minerałów wpływa Wzmacniacz Szansy Na Łup Zasobów.
 • Kiedyś nie było interfejsu kołowego ani punktów w złożu minerałów, w które trzeba się wwiercić. Należało obrysować wygenerowaną przez grę ścieżkę wokół danego złoża, aby go pozyskać.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 07.05.2020 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement