Warframe Wiki
Advertisement
Efekt Statusu

Efekt Statusu lub w skrócie Proc (ang. Programmed Random Occurrence - Zaprogramowana Przypadkowość Występowania), jest to dodatkowy efekt, który może wystąpić po ataku z broni lub umiejętności Warframe. Szansa Statusu jest szansą wystąpienia Efektu Statusu. Podstawowy czas trwania Efektu Statusu jest zależny od jego typu oraz od celu (sojusznik/wróg). Umiejętności Warframe zwykle mają wysoką szansę na zadanie efektu statusu, a czasami nawet 100% -- przykład: Lodowa Fala Frosta.

Każdy typ statusu ma swój własny efekt. Jeżeli broń posiada wiele typów obrażeń, każdy z tych typów ma swoją własną szansę na zaaplikowanie przypisanego mu efektu, jednak tylko jeden typ obrażeń może zostać zaaplikowany przy danym strzale. (Przejdź do dalszej części artykułu, aby sprawdzić, jaki typ obrażeń ma przypisany jaki efekt)

Przeciwnicy również posiadają umiejętność zadania efektu statusu. Na przykład Spopielacz posiada szansę na podpalenie ze statusu Heat b.png Ognia, a Toksyczny Starożytny może nas zatruć. Przeciwnicy mają również szansę na zadanie fizycznego statusu, np. krwawienia poprzez zadanie obrażeń Slash b.png Tnących.


Efekty Statusu[]

Typ obrażeń Efekt
Impact b.png Miażdżące Ogłuszenie
Uniwersalne: Sprawia, że cel się chwieje i nie rusza się z miejsca przez 1 sekundę.
Puncture b.png Przebijające Osłabienie
Uniwersalne: Zmniejsza wszelkie zadawane obrażenia o 70% na 6 sekund.
Slash b.png Tnące Krwawienie
Uniwersalne: Zadaje 245% podstawowych LotusBlack.png Prawdziwych obrażeń w ciągu 6 sekund.
LotusBlack.png Prawdziwe Brak efektu statusu.
Cold b.png Zimna Zamrożenie
Uniwersalne: Zmniejsza prędkość ruchu, Szybkostrzelność i Prędkość ataku do 50% na 6 sekund.
Electricity b.png Elektryczne Masowe porażenie
Wróg: Zadaje 50% podstawowych obrażeń Electricity b.png Elektrycznych wszystkim wrogom w zasięgu 3 metrów od głównego celu i ogłusza ich na 3 sekundy.
Gracz: Zadaje 50% podstawowych obrażeń Electricity b.png Elektrycznych sojusznikom w zasięgu 3 metrów od głównego celu.
Heat b.png Ogniste Podpalenie
Wróg: Zadaje 350% podstawowych obrażeń Heat b.png Ognistych w ciągu 6 sekund oraz wywołuje u celu panikę na 4 sekundy.
Gracz: Zadaje 350% podstawowych obrażeń Heat b.png Ognistych w ciągu 6 sekund.
Toxin b.png Toksyczne Trucizna
Uniwersalne: Zadaje 450% podstawowych obrażeń Toxin b.png Toksycznych w ciągu 8 sekund.
Voidicon b.png Pustka Atraktor Pocisków
Wróg: Tworzy na obszarze 2.5 metrów pole, które przyciąga pociski przez 3 sekundy.
Tauicon b.png Tau Brak efektu statusu.
Blast b.png Wybuchowe Powalenie
Uniwersalne: Powala cele na obszarze 5 metrów.
Corrosive b.png Żrące Korozja
Wróg: Na stałe zmniejsza obecny Pancerz o 25%.
Gracz: Zmniejsza obecny Pancerz o 25% na 8 sekund.
Gas b.png Gazowe Toksyczna Chmura
Uniwersalne: Tworzy na obszarze 3 metrów efekt, który zadaje 450% podstawowych obrażeń Toxin b.png Toksycznych w ciągu 8 sekund.
Magnetic b.png Magnetyczne Zakłócenie
Wróg: Zmniejsza maksymalne i obecne Tarcze o 75% na 4 sekundy.
Gracz: Zmniejsza maksymalne i obecne Tarcze o 75%, pobiera 100 punktów Energii i zakłóca interfejs na 4 sekundy.
Radiation b.png Radiacyjne Zamieszanie
Wróg: Atakuje najbliższego wroga i będzie atakowany w zamian przez 12 sekund.
Gracz: Zmniejsza celność strzelania i może atakować oraz być atakowanym przez sojuszników przez 4 sekundy.
Viral b.png Wirusowe Wirus
Uniwersalne: Zmniejsza maksymalne i obecne Życie do 50% na 6 sekund.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 08.10.2019 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement