Warframe Wiki
Advertisement
Drużyna

Drużyna to grupa składająca się z czterech graczy, którzy działają wspólnie, by ukończyć cel misji.

Mechanika[]

Jeżeli gracz wyposaży się w mod Aury, będzie on oddziaływać na resztę drużyny.

Członkowie drużyny będą głosować nad wyborem kolejnej misji. Gdy misja zostanie wybrana przez członka drużyny, pojawią się kwadraty z oznakowaniem ✓, ✗ lub jego brakiem, co reprezentuje decyzję, jaką dany gracz podjął w głosowaniu. Podczas głosowania gracz może wyjść z menu wyboru misji poprzez klawisz

ESC

bez konieczności opuszczania drużyny, jednak nie będzie on w stanie zmienić wyboru misji bez uprzedniego zakończenia obecnego głosowania.

  • Gdy rozpocznie się głosownie, gracze mają 10 sekund na oddanie głosu oraz na użycie funkcji menu. Po tym czasie rozpocznie się misja.
  • Gdy zostaną zebrane wszystkie głosy, odliczanie natychmiast spadnie do 5 sekund.
  • Jeżeli będzie równy podział głosów, głos gracza, który założył drużynę, jest decydujący.

Gracze mogą zapraszać graczy z poziomu Orbitera, jak i już w trakcie jednej z misji; warunkiem jest przebywanie w drużynie, w której nie ma aktualnie czterech członków oraz cel misji nie został jeszcze osiągnięty. Gracz może również dołączyć do sesji swojego przyjaciela; aby to zrobić, trzeba wejść w: Menu > Komunikacja > Przyjaciele > PPM na danego gracza > Dołącz do sesji. Gracze mogą również zapraszać graczy w trakcie trwania głosowania poprzez kliknięcie ikony plusa +; jest to możliwe również po rozpoczęciu misji.

Mimo że gracz nie może sam rozpocząć misji, którą ma zablokowaną, to może ją rozegrać, jeżeli zostanie ona wybrana przez jednego z członków drużyny. Gdy gracz rozegra misję, którą miał zablokowaną, po jej ukończeniu się ona odblokuje; warunkiem jest posiadanie odkrytej planety, na której rozgrywała się zablokowana misja. "Taxi" to określenie na sposób pomagania graczom w misjach, których jeszcze nie odkryli. Jeżeli dana misja wymaga posiadania jakiegoś przedmiotu (np. Archwinga), nie będzie można jej uruchomić, dopóki wszyscy członkowie nie spełnią tego wymagania.

Jeżeli dana drużyna nie chce, aby dołączali do niej losowi gracze, powinni zmienić tryb gry na "Tylko zaproszeni" lub "Tylko przyjaciele".

Jeżeli gracz chciałby zagrać sam lub mieć możliwość zapauzowania misji, powinien wybrać tryb gry "Solo". Pauzowanie gry nie działa na Równinach Eidolon ani na Orb Vallis.

Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 23.10.2019 r. przez użytkownika Senami.
Advertisement