Warframe Wiki
Advertisement

"Istotne komponenty wykorzystywane w tworzeniu sieci fotonowych Corpus."

— Opis w grze.


Diody Kubiczne są komponentem, który można znaleźć na Europa Europie, na dowolnym węźle Zamarzniętej części planety Corpus. Wypadają z jednostek Eximus. Służą do budowy Kadłuba Railjacka. Można je również znaleźć w misjach Empireum jako możliwy surowiec do pozyskania.


Schemat Typ Ilość
(Badania)
Railjack (Kadłub) Komponent (30)
Protea Ikona.png Neuroptyka Komponent (1,250)

Zmarzlina[]

Węzły zmarzliny na których można pozyskać Diody Kubiczne

Pozyskanie[]

  • Dołączenie do drużyny Railjack w misjach Empireum to najlepszy sposób na zdobycie dużej ilości komponentów, w tym Diod Kubicznych.
  • Najazd Licza Kuvy może częściej odradzać jednostki Eximus ze względu na wysoki poziom, co pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie surowca pod względem że najazd odbędzie się na Europa Europie.
  • Każdy rodzaj misji długo trwających na Europa Europie jest doskonałym źródłem jednostek Eximus, im dłużej zostaniesz, tym więcej jednostek Eximus się pojawi.
    • Ose, Europa Europa to misja typu Przejęcie, która może przynieść umiarkowaną ilość diod kubicznych.
    • Larzac, Europa Europa to misja Obrony Mrocznego Sektoru z wysokim wskaźnikiem odradzania eximus. Powinieneś być w stanie uzyskać ponad 100 diod w 20 falach.


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 27.08.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement