Warframe Wiki
Advertisement


"Delikatny, kowalny metal."

— Opis w grze.


Możemy go zdobyć poprzez wykopanie czerwonej żyły minerałów na Równinach Eidolon. Głównie wykorzystuje się go do stworzenia Stop Coprytu64.png Stopu Coprytu.

Schematy wymagające Coprun[]

Schemat Typ ilość
Stop Coprytu64.png Stop Coprytu Surowiec 20


Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 11.06.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement