Warframe Wiki
Advertisement

Ceres jest ekstremalnym przykładem praktycznego podejścia Grineer i ich ignorancji względem naturalnego ukształtowania terenu. Ich ciągle powiększające się doki zanieczyściły planetę odpadami przemysłowymi i okryły ją całunem smogu, co było skutkiem ubocznym wytwarzania coraz to nowych maszyn wojennych. Te odlewnie rozsiane są po całym Systemie Origin przez co zapewnili sobie prawie nieskończony zasięg dla swoich flotylli.
Wpis w Kodeksie


Ceres jest planetą karłowatą, która jest opanowana przez IconGrineerB.png Grineer.

Ceres staje się dostępna po pokonaniu Widma na złączu Ceres na Marsie oraz po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Celem zabójstwa na Ceres jest Porucznik Lech Kril oraz Kapitan Vor. Można ich znaleźć na węźle Exta, na którym wyrzucają schematy Frost Ikona.png Frosta, Miter.png Miter oraz Gremlin Podwójny.png Gremlin Podwójny. Zarówno Porucznik Lech Kril, jak i Kapitan Vor mają wyższą szansę na wyrzucenie Ogniwo Orokin64.png.

Większość misji na Ceres odbywa się na mapie Stocznia Grineer, która została wprowadzona do gry podczas wydarzenia Zagłada Tethry, a następnie wdrożona na stałe w Aktualizacji 13. Ceres jest również pierwszą planetą, na której występuje misja Porwanie.

Ceres jest również pierwszą planetą (i do czasu pojawienia się Widma Kolei jedyną), na której występuje mapa Stocznia Grineer.

Ceres obecnie nie posiada Przekaźnika LotusBlack.png Tenno.

Wrogowie[]

IconGrineerB.png Grineer IconInfestedB.png Plaga
 • Taran
 • Skoczek
 • Wybuchowy Biegacz
 • Pełzacz
 • Rzygający Pełzacz
 • Zakłócający Starożytny
 • Uzdrawiający Starożytny
 • Toksyczny Starożytny

Misje[]

Frakcja Węzeł Typ Poziom Mapa
IconGrineerB.png Bode Infiltracja 12-14 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Casta Obrona 12-17 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Cinxia Przejęcie 12-17 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Draco Przetrwanie 12-17 Asteroida Grineer
IconInfestedB.png Gabii Przetrwanie (Mroczny Sektor) 15-25 Galeon Grineer
IconGrineerB.png Ker Sabotaż 14-16 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Kiste Obrona Mobilna 13-15 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Lex Uprowadzenie 14-16 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Ludi Porwanie 15-17 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Nuovo Ratunek 13-15 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Pallas Eksterminacja 12-14 Stocznia Grineer
IconInfestedB.png Seimeni Obrona (Mroczny Sektor) 15-25 Stocznia Grineer
IconGrineerB.png Thon Sabotaż 15-17 Galeon Grineer
Portret-KapitanVor.pngPortret-PorucznikLechKrill.png Exta Zabójstwo (Kapitan Vor, Porucznik Lech Kril) 14-16 Stocznia Grineer

Porady[]

 • Kiste, Cinxia, Casta oraz Draco są świetnymi węzłami do poszukiwania Ogniwo Orokin64.png.
 • Seimeni i Gabii Mroczne Sektory są idealnym miejscem dla nowych graczy, którzy nie odkryli jeszcze wszystkich planet, a potrzebują Kredytów, ponieważ można zdobyć na nich Credits64.png 25,000 za każdą misję; pod warunkiem posiadania pełnej drużyny.
 • Jeżeli grasz sam, upewnij się, że masz wyposażony chociaż jeden z podstawowych żywiołów: (Cold b.png Zimno, Electricity b.png Elektryczność, Heat b.png Ogień czy Toxin b.png Toksyna) na swoich broniach, ponieważ Strażnicy są wrażliwi wyłącznie na jedne z żywiołów.
  • Zaleca się instalację jednego żywiołu w broni głównej, jednego w broni bocznej, jednego w broni białej oraz ostatniego żywiołu w broi strażnika.
  • Połączone żywioły (Corrosive b.png Żrące, Viral b.png Wirusowe, Magnetic b.png Magnetyczne i Radiation b.png Radiacja) nie zadają obrażeń Strażnikom.
  • Jeżeli żaden z graczy nie ma ani jednego z tych żywiołów, staje się on wrażliwy na obrażenia Slash b.png Tnące, choć nie w takim samym stopniu jak na żywioł, na który są podatni.

Notatki[]

 • Ponieważ Ceres jest jedną z dwóch planet, na której występuje mapa Stocznia Grineer (drugą jest Sedna), jest pierwszą i najpowszechniejszą planetą, na której można spotkać Drudge. Ponieważ nie walczą po stronie IconGrineerB.png Grineer, zignorują gracza i będą dalej pracować, póki nie zostaną zaatakowani lub zranieni; gdy tak się stanie zaatakują gracza swoimi narzędziami.

Ciekawostki[]

 • Ceres jest nazwana po rzymskiej bogini urodzajów i rolnictwa. Misje na Ceres są nazwane po różnych rzymskich i greckich rzeczach oraz licznych asteroidach.
  • Ceres jest jedyną znaną planetą karłowatą w wewnętrznym Układzie Słonecznym oraz jest najbliższa z pięciu zidentyfikowanych planet karłowatych uznanych przez IAU i może posiadać wodę w stanie ciekłym. Może to dlatego Ceres w grze (zwłaszcza na Stoczni Grineer) ma dość wody, aby panowała na niej ulewa.
 • Ceres jest bardzo interesującym strategicznym punktem dla IconGrineerB.png Grineer, ponieważ jest jedyną planetą karłowatą znajdującą się na pasie planetoid. IconGrineerB.png Grineer może z łatwością wydobywać zasoby z pobliskich asteroid, które są bogate w minerały i metale, aby budować swoje statki.
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 23.07.2020 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement