Warframe Wiki
Advertisement
Castanas Sancti

Ta zdalnie detonowana pułapka elektryczna wykorzystywana przez wyznawców Nowej Loki, by chronić swoje świątynie i sanktuaria.
Wpis w Kodeksie


Castanas Sancti to ekskluzywna wersja Castanas dostępna tylko w syndykacie Nowej Loki. Ma większe obrażenia bazowe, szansę statusu i szansę na trafienie krytyczne, jak również wbudowany efekt czystości.

Charakterystyka[]

Głównymi obrażeniami tej broni są obrażenia DmgElectricitySmall64.webp Elektryczne.

Zalety:

 • Najwyższe obrażenia bazowe ze wszystkich broni miotanych bocznych.
 • Wysoka szansa na trafienie krytyczne.
 • Bardzo wysoka szansa statusu.
 • Można osiągnąć 100% szansy na status z modyfikacjami Spopielenie, Odmrożenie, Pistoletowa Zaraza i Wstrząs.
 • Bardzo wysoka prędkość przeładowania.
 • Dokładna celność.
 • Ładunki można przyklejać do powierzchni w tym przeciwników i sojuszników.
 • Cichy podczas rzutu ładunkami, nawet jeśli wróg zostanie trafiony.
 • Użytkownik może zdetonować ładunki w dowolnym momencie.
  • Detonacja ma zasięg rażenia trzech metrów.
  • W tym samym momencie może zostać rozłożonych 6 ładunków możliwych do detonacji.
 • Dodatkowe ładunki generowane przez wielostrzał mają bardzo szeroki rozrzut poziomy, skutecznie pokrywający duże grupy wrogów.
 • Wbudowany efekt czystości.
 • Posiada dwa sloty polaryzacji Madurai Pol.png i jeden Vazarin Pol.png.

Wady:

 • Zadawane obrażenia DmgElectricitySmall64.webp Elektryczne nieefektywne przeciwko pancerzowi ferrytowemu.
 • Ładunki posiadają wolny czas lotu.
 • Detonacja może zadać obrażenia użytkownikowi broni.
 • Samopowtarzalny tryb prowadzenia ognia w przeciwieństwie do innych broni miotanych.
 • Bardzo niska pojemność magazynka tylko 2 pociski, wymaga częstego przeładowania.
 • Mały zapas amunicji, tylko 18 sztuk.
 • Można mieć tylko 6 rozłożonych ładunków naraz.
  • Dodatkowe ładunki wygenerowane przez wielostrzał wliczają się do tego limitu.

Porównanie:

 • Castanas Sancti do Castanas
  • Wyższe obrażenia bazowe (300.0 vs. 160.0),
  • Wyższa szansa na trafienie krytyczne (24% vs. 8%),
  • Wyższy mnożnik obrażeń krytycznych (2x vs. 1.5x),
  • Wyższa szansa statusu(34% vs. 22%),
  • Wbudowany efekt czystości,
  • Różne polaryzacje (Madurai Pol.pngMadurai Pol.pngVazarin Pol.png vs. Madurai Pol.pngMadurai Pol.png),
  • Wymagana wyższa Ranga Mistrzostwa (10 vs. 3).
Ten artykuł był aktualizowany ostatnio dnia 04.11.2019 r. przez użytkownika Daegon112.
Advertisement