FANDOM


BastilleMod VaubanBastille
ENERGIA
SferaEnergii75
KLAWISZ
3
Bastylia
Tworzy energetyczne pole wiążące unieruchamiające swoje ofiary w stazie.
Skuteczność:6 / 8 / 10 / 12 (dotknięci wrogowie)

15 (obrażenia przy zetknięciu)

Czas Trwania:8 / 10 / 12 / 15 s
Zasięg:5 / 7 / 8 / 10 m

W-bastylia

Główny Artykuł: Odrzucająca Bastylia

Odrzucająca Bastylia to Modyfikacja Wzmocnienia dla Bastylii Vaubana. Wrogowie wewnątrz Bastylii mają szansę na zostanie wypchniętymi co 4 sekundy.


Ranga Szansa na wypchnięcie Koszt
0 50% 6
1 65% 7
2 80% 8
3 100% 9

Maksymalizacja jest formą specjalizacji: Mody mogą być mieszane w celu uzyskania wartości różnych od końcowych wymienionych poniżej.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.