Warframe Wiki
Warframe Wiki
Przedmiot Surowce Koszt Czas Badania Biegłość Klanu Wymagania
Apoc MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Apoc MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Apoc MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Apoc MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Apoc MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Carcinnox MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Carcinnox MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Carcinnox MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Carcinnox MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Carcinnox MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Cryophon MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Cryophon MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Cryophon MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Cryophon MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Cryophon MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Galvarc MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Galvarc MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Galvarc MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Galvarc MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Galvarc MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Milati MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Milati MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Milati MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Milati MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Milati MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Photor MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Photor MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Photor MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Photor MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Photor MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Pulsar MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Pulsar MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Pulsar MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Pulsar MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Pulsar MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Engines MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Engines MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Engines MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Engines MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Engines MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Reactor MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Reactor MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Reactor MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Reactor MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Reactor MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Shield Array MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Shield Array MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Shield Array MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Sigma Shield Array MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Sigma Shield Array MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000
Tycho Seeker MK I Morfyt64.png Morfyt 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Nd.
Obwody64.png Obwody 2159
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 4750
Złom64.png Złom 2894
Credits64.png Kredyty 10 000
Tycho Seeker MK II Gal64.png Gal 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Tycho Seeker MK I
Rubedo64.png Rubedo 2622
Stalowa Płyta64.png Stalowa Płyta 6510
Nano Zarodniki64.png Nano Zarodniki 5500
Credits64.png Kredyty 10 000
Tycho Seeker MK III Moduł Sterujący64.png Moduł Sterujący 1 72 godziny Biegłość Klanu.png 0 Tycho Seeker MK II
Pakiet Polimeru64.png Pakiet Polimeru 2846
Ferryt64.png Ferryt 8138
Złom64.png Złom 5157
Credits64.png Kredyty 10 000