FANDOM


Zeile 1: Zeile 1:
 
<onlyinclude>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="color:white; width: 100%; text-align:center;"
 
<onlyinclude>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="color:white; width: 100%; text-align:center;"
|-
+
|-bgcolor="#292929"
! style="background-color:#292929; font-size:14px; padding-right: 75px;" | Waffen
+
! style="padding-right: 75px;" | Waffen
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Zeile 7: Zeile 7:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Primärwaffen'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Primärwaffen'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Gewehre
+
| style="width: 80px;" | Gewehre
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Boltor]] ([[Boltor Prime|Prime]]) • [[Braton]] ([[Braton Prime|Prime]], [[Braton Vandal|Vandal]]) • [[MK1-Braton]] • [[Burston]] ([[Burston Prime|Prime]]) • [[Dera]] • [[Flux-Gewehr]] • [[Gorgon]] ([[Gorgon Wraith|Wraith]]) • [[Grakata]] • [[Grinlok]] • [[Hind]] • [[Ignis]] • [[Karak]] • [[Latron]] ([[Latron Prime|Prime]]) • [[Soma]] • [[Supra]] • [[Synapse]] • [[Tetra]]
+
| align="left" style="padding:0 5px;" | [[Boltor]] ([[Boltor Prime|Prime]]) • [[Braton]] ([[Braton Prime|Prime]], [[Braton Vandal|Vandal]]) • [[MK1-Braton]] • [[Burston]] ([[Burston Prime|Prime]]) • [[Dera]] • [[Flux-Gewehr]] • [[Gorgon]] ([[Gorgon Wraith|Wraith]]) • [[Grakata]] • [[Grinlok]] • [[Hind]] • [[Ignis]] • [[Karak]] • [[Latron]] ([[Latron Prime|Prime]]) • [[Soma]] • [[Supra]] • [[Synapse]] • [[Tetra]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Schrotflinten
+
| Schrotflinten
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Boar]] ([[Boar Prime|Prime]]) • [[Drakgoon]] • [[Hek]] • [[Phage]] • [[Sobek]] • [[Strun]] ([[Strun Wraith|Wraith]]) • [[Tigris]]
+
| align="left" style="padding:0 5px;" | [[Boar]] ([[Boar Prime|Prime]]) • [[Drakgoon]] • [[Hek]] • [[Phage]] • [[Sobek]] • [[Strun]] ([[Strun Wraith|Wraith]]) • [[Tigris]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Sniper
+
| Sniper
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Lanka]] • [[Snipetron]] ([[Snipetron Vandal|Vandal]]) • [[Vectis]] • [[Vulkar]]
+
| align="left" style="padding:0 5px;" | [[Lanka]] • [[Snipetron]] ([[Snipetron Vandal|Vandal]]) • [[Vectis]] • [[Vulkar]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Bögen
+
| Bögen
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Cernos]] • [[Dread]] • [[Paris]] ([[Paris Prime|Prime]])
+
| align="left" style="padding:0 5px;" | [[Cernos]] • [[Dread]] • [[Paris]] ([[Paris Prime|Prime]])
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Werfer
+
| Werfer
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Miter]] • [[Ogris]] • [[Penta]] • [[Torid]]
+
| align="left" style="padding:0 5px;" | [[Miter]] • [[Ogris]] • [[Penta]] • [[Torid]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Zeile 30: Zeile 30:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Sekundärwaffen'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Sekundärwaffen'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Einhand
+
| style="width: 80px;" | Einhand
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Acrid]] • [[Ballistica]] • [[Bolto]] • [[Brakk]] • [[Bronco]] ([[Bronco Prime|Prime]]) • [[Cestra]] • [[Detron]] • [[Embolist]] • [[Furis]] • [[Kraken]] • [[Lato]] ([[Lato Prime|Prime]], [[Lato Vandal|Vandal]]) • [[Lex]] ([[Lex Prime|Prime]]) • [[Magnus]] • [[Marelok]] • [[Seer]] • [[Sicarus]] ([[Sicarus Prime|Prime]]) • [[Spectra]] • [[Stug]] • [[Tysis]] • [[Vasto]] • [[Viper]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Acrid]] • [[Ballistica]] • [[Bolto]] • [[Brakk]] • [[Bronco]] ([[Bronco Prime|Prime]]) • [[Cestra]] • [[Detron]] • [[Embolist]] • [[Furis]] • [[Kraken]] • [[Lato]] ([[Lato Prime|Prime]], [[Lato Vandal|Vandal]]) • [[Lex]] ([[Lex Prime|Prime]]) • [[Magnus]] • [[Marelok]] • [[Seer]] • [[Sicarus]] ([[Sicarus Prime|Prime]]) • [[Spectra]] • [[Stug]] • [[Tysis]] • [[Vasto]] • [[Viper]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Doppel
+
| Doppel
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Afuris]] ([[Dex Furis|Dex]]) • [[Akbolto]] • [[Akbronco]] ([[Akbronco Prime|Prime]]) • [[Aklato]] • [[Aklex]] • [[Akmagnus]] • [[Akstiletto]] • [[Akvasto]] • [[Dual-Cestra]] • [[Zwillingsgremlins]] • [[Zwillingsvipern]] ([[Zwillingsvipern Wraith|Wraith]])
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Afuris]] ([[Dex Furis|Dex]]) • [[Akbolto]] • [[Akbronco]] ([[Akbronco Prime|Prime]]) • [[Aklato]] • [[Aklex]] • [[Akmagnus]] • [[Akstiletto]] • [[Akvasto]] • [[Dual-Cestra]] • [[Zwillingsgremlins]] • [[Zwillingsvipern]] ([[Zwillingsvipern Wraith|Wraith]])
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Wurfwaffen
+
| Wurfwaffen
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Castanas]] • [[Despair]] • [[Hikou]] • [[Kunai]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Castanas]] • [[Despair]] • [[Hikou]] • [[Kunai]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Zeile 47: Zeile 47:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Nahkampfwaffen'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Nahkampfwaffen'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Kurz
+
| style="width: 80px;" | Kurz
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Ankyros]] ([[Ankyros Prime|Prime]]) • [[Dunkeldolch]] • [[Furax]] • [[Hitzedolch]] • [[Kama]] • [[Keramikdolch]] • [[Kogake]] • [[Obex]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Ankyros]] ([[Ankyros Prime|Prime]]) • [[Dunkeldolch]] • [[Furax]] • [[Hitzedolch]] • [[Kama]] • [[Keramikdolch]] • [[Kogake]] • [[Obex]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Lang
+
| Lang
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Amphis]] • [[Bo]] • [[Cronus]] • [[Dakra Prime]] • [[Dunkelschwert]] • [[Ether-Schwert]] • [[Hitzeschwert]] • [[Kieferschwert]] • [[Machete]] ([[Machete Wraith|Wraith]]) • [[Mire]] • [[Pangolin Schwert|Pangolin-Schwert]] • [[Plasma Schwert|Plasma-Schwert]] • [[Prova]] ([[Prova Vandal|Vandal]]) • [[Skana]] ([[Skana Prime|Prime]])
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Amphis]] • [[Bo]] • [[Cronus]] • [[Dakra Prime]] • [[Dunkelschwert]] • [[Ether-Schwert]] • [[Hitzeschwert]] • [[Kieferschwert]] • [[Machete]] ([[Machete Wraith|Wraith]]) • [[Mire]] • [[Pangolin Schwert|Pangolin-Schwert]] • [[Plasma Schwert|Plasma-Schwert]] • [[Prova]] ([[Prova Vandal|Vandal]]) • [[Skana]] ([[Skana Prime|Prime]])
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Doppel
+
| Doppel
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Dual-Cleavers]] • [[Dual-Ether]] • [[Doppel Hitzeschwert|Doppel-Hitzeschwert]] • [[Dual-Ichor]] • [[Dual-Kamas]] • [[Dual-Skana]] • [[Äther Dolche|Äther-Dolche]] • [[Fang]] ([[Fang Prime|Prime]])• [[Dual-Zoren]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Dual-Cleavers]] • [[Dual-Ether]] • [[Doppel Hitzeschwert|Doppel-Hitzeschwert]] • [[Dual-Ichor]] • [[Dual-Kamas]] • [[Dual-Skana]] • [[Äther Dolche|Äther-Dolche]] • [[Fang]] ([[Fang Prime|Prime]])• [[Dual-Zoren]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Zweihand
+
| Zweihand
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Ether Reaper]] • [[Fragor]] • [[Galatine]] • [[Gram]] • [[Hate]] • [[Jat Kittag]] • [[Lecta]] • [[Magistar]] • [[Orthos]] ([[Orthos Prime|Prime]]) • [[Reaper Prime]] • [[Scindo]] • [[Scoliac]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Ether Reaper]] • [[Fragor]] • [[Galatine]] • [[Gram]] • [[Hate]] • [[Jat Kittag]] • [[Lecta]] • [[Magistar]] • [[Orthos]] ([[Orthos Prime|Prime]]) • [[Reaper Prime]] • [[Scindo]] • [[Scoliac]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Wurfwaffen
+
| Wurfwaffen
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Glaive]] ([[Glaive Prime|Prime]]) • [[Kestrel]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Glaive]] ([[Glaive Prime|Prime]]) • [[Kestrel]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Zeile 70: Zeile 70:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Prime'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Prime'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Primärwaffen
+
| style="width: 80px;" | Primär
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Boar Prime]] • [[Boltor Prime]] • [[Braton Prime]] • [[Burston Prime]] • [[Latron Prime]] • [[Paris Prime]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Boar Prime]] • [[Boltor Prime]] • [[Braton Prime]] • [[Burston Prime]] • [[Latron Prime]] • [[Paris Prime]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Sekundärwaffen
+
| Sekundär
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Akbronco Prime]] • [[Bronco Prime]] • [[Lato Prime]] • [[Lex Prime]] • [[Sicarus Prime]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Akbronco Prime]] • [[Bronco Prime]] • [[Lato Prime]] • [[Lex Prime]] • [[Sicarus Prime]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Nahkampf
+
| Nahkampf
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Ankyros Prime]] • [[Dakra Prime]] • [[Fang Prime]] • [[Glaive Prime]] • [[Orthos Prime]] • [[Reaper Prime]] • [[Skana Prime]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Ankyros Prime]] • [[Dakra Prime]] • [[Fang Prime]] • [[Glaive Prime]] • [[Orthos Prime]] • [[Reaper Prime]] • [[Skana Prime]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Zeile 87: Zeile 87:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Forschung'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Forschung'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Energie
+
| style="width: 80px;" | Energie
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Dera]] • [[Dual-Cestra]] • [[Flux-Gewehr]] • [[Lanka]] • [[Prova]] • [[Spectra]] • [[Supra]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Dera]] • [[Dual-Cestra]] • [[Flux-Gewehr]] • [[Lanka]] • [[Prova]] • [[Spectra]] • [[Supra]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Bio
+
| Bio
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Acrid]] • [[Dual-Ichor]] • [[Embolist]] • [[Phage]] • [[Scoliac]] • [[Synapse]] • [[Torid]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Acrid]] • [[Dual-Ichor]] • [[Embolist]] • [[Phage]] • [[Scoliac]] • [[Synapse]] • [[Torid]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Chemie
+
| Chemie
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Grinlok]] • [[Ignis]] • [[Jat Kittag]] • [[Marelok]] • [[Ogris]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Grinlok]] • [[Ignis]] • [[Jat Kittag]] • [[Marelok]] • [[Ogris]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Tenno
+
| Tenno
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Akstiletto]] • [[Castanas]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Akstiletto]] • [[Castanas]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Komponenten
+
| Komponenten
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Detonit-Injektor]] • [[Fieldron]] • [[Mutagen-Masse]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Detonit-Injektor]] • [[Fieldron]] • [[Mutagen-Masse]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Zeile 110: Zeile 110:
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Waffen Skins'''</div>
 
<div style="width:100%; background-color:#292929;">'''Waffen Skins'''</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
{| style="background-color:#292929; width:100%; border:2px solid #292929;"
+
{| class="tabelle opt1" style="border-radius:0px"
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Pakete
+
| style="width: 80px;" | Pakete
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Tag des Todes]] • [[Wüstentaktik]] • [[Waldtarnung]] • [[Phased]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Tag des Todes]] • [[Wüstentaktik]] • [[Waldtarnung]] • [[Phased]]
|-bgcolor="#676767"
+
|-
! style="width: 80px; background-color:#525252; font-size:12px;" | Andere
+
| Andere
| align="left" style="padding: 0 5px;"| [[Brokk]] • Dolchaxt ([[Dolchaxt (Zoren)|Zoren]], [[Dolchaxt (Scindo)|Scindo]]) • [[Manticore]] • [[Zuckersense]]
+
| align="left" style="padding: 0 5px;" | [[Brokk]] • Dolchaxt ([[Dolchaxt (Zoren)|Zoren]], [[Dolchaxt (Scindo)|Scindo]]) • [[Manticore]] • [[Zuckersense]]
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
 
|-bgcolor="#292929"
 
|-bgcolor="#292929"
| style=" padding-right: 80px;"| [[Waffentypen]] • [[Schaden 2.0|Schaden]] • [[Waffenvergleich]]
+
| style=" padding-right: 80px;" | [[Waffentypen]] • [[Schaden 2.0|Schaden]] • [[Waffenvergleich]]
 
|}</onlyinclude>
 
|}</onlyinclude>

Version vom 22. April 2014, 11:21 Uhr

Waffen
Primärwaffen
Gewehre Boltor (Prime) • Braton (Prime, Vandal) • MK1-BratonBurston (Prime) • DeraFlux-GewehrGorgon (Wraith) • GrakataGrinlokHindIgnisKarakLatron (Prime) • SomaSupraSynapseTetra
Schrotflinten Boar (Prime) • DrakgoonHekPhageSobekStrun (Wraith) • Tigris
Sniper LankaSnipetron (Vandal) • VectisVulkar
Bögen CernosDreadParis (Prime)
Werfer MiterOgrisPentaTorid
Sekundärwaffen
Einhand AcridBallisticaBoltoBrakkBronco (Prime) • CestraDetronEmbolistFurisKrakenLato (Prime, Vandal) • Lex (Prime) • MagnusMarelokSeerSicarus (Prime) • SpectraStugTysisVastoViper
Doppel Afuris (Dex) • AkboltoAkbronco (Prime) • AklatoAklexAkmagnusAkstilettoAkvastoDual-CestraZwillingsgremlinsZwillingsvipern (Wraith)
Wurfwaffen CastanasDespairHikouKunai
Forschung
Energie DeraDual-CestraFlux-GewehrLankaProvaSpectraSupra
Bio AcridDual-IchorEmbolistPhageScoliacSynapseTorid
Chemie GrinlokIgnisJat KittagMarelokOgris
Tenno AkstilettoCastanas
Komponenten Detonit-InjektorFieldronMutagen-Masse
Waffen Skins
Pakete Tag des TodesWüstentaktikWaldtarnungPhased
Andere Brokk • Dolchaxt (Zoren, Scindo) • ManticoreZuckersense
WaffentypenSchadenWaffenvergleich
*Achtung: Manche der oben angegebenen Links sind Affiliate-Links. Das heißt, Fandom verdient eine Provision, wenn ihr über einen dieser Links etwas kauft. Euch entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.